Přeskočit na obsah

Byty na Hroznové město prodá jen za podmínky, že noví vlastníci celý dům zrekonstruují

10. března 2021
Město je připraveno prodat tři obsazené a jeden neobsazený byt na Hroznové 39/93. Do kupní smlouvy chce ale přidat podmínku, že noví majitelé provedou do sedmi let od převodu poslední jednotky na své náklady rekonstrukci tak, jak ji v pasportu stanovila městská část Brno-střed. V této podobě se prodejem budou zabývat zastupitelé.

„Dům na Hroznové je mimořádný svou architektonickou hodnotou, proto k jeho prodeji přistupujeme poněkud specificky. Je smutné, že dům je již dlouho v tak špatném technickém stavu, a chceme, aby se v dohledné době dočkal kompletní rekonstrukce. Zeptali jsme se proto nájemníků, zda v případě, že byty koupí, budou mít dost prostředků i na opravu. Všichni nájemníci se písemně vyjádřili, že kompletní rekonstrukci hodlají provést. Jeden momentálně volný byt se bude prodávat formou veřejné aukce nebo v nabídkovém řízení a získá ho zájemce, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Ostatní byty se nabídnou jejich nájemníkům za tržní cenu určenou znaleckým posudkem,“ upřesnil náměstek pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Pokud zastupitelé posvětí dnešní rozhodnutí radních, všichni kupující budou mít v kupní smlouvě zakotvenu povinnost zrekonstruovat celý dům. Nebude-li tato podmínka splněna do sedmi let od převodu poslední jednotky, má město právo od kupní smlouvy odstoupit.

Dům na Hroznové se čtyřmi byty, dvěma garážemi, dvorem a zahradou byl do seznamu nemovitostí k prodeji zařazen už v roce 2016, kdy zastupitelé schválili Postup města při prodeji bytového fondu. Na seznam bytových a rodinných domů určených k prodeji se dostávají budovy, jejichž potřebná oprava je městskou částí vyčíslena na vyšší částku, než kterou lze získat z pronájmu bytů a nebytových prostor za období 15 let. Dům má svěřený ve správě městská část Brno-střed, která také v případě souhlasu Zastupitelstva města Brna prodej ze své úrovně zrealizuje.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.