Přeskočit na obsah

Brno žádá stát o 29 milionů korun na sociální práci. Dotace umožňuje zachovat dostatečnou péči města o osoby v nepříznivé životní situaci

13. ledna 2021

Město každoročně získává od státu prostředky na zajištění výkonu činností sociální práce. V letošním roce je žádost o dotaci vyčíslena na cca 29 mil. korun, což představuje participaci na výdajích 48,5 úvazků pracovníků Odboru sociální péče MMB.

„Zlepšování kvality života těch nejohroženějších skupin obyvatelstva je dlouhodobým cílem města Brna. I v letošním roce budeme čerpat dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení sociální práce ve městě. Mezi nejdůležitější pilíře patří péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, ale také práce s osobami bez domova či osobami vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

„Dotace od MPSV zajišťují Brnu dlouhodobou pomoc při výkonu sociální práce ve městě. Od ministerstva žádáme 29 milionů korun, abychom byli schopni zachovat optimální počet pracovníků. Jejich úkolem je snaha řešit na profesionální úrovni problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích. Klienty sociálních pracovníků jsou tak nejen bezdomovci, drogově závislí, duševně nemocní či lidé s různými typy postižení, ale i týrané ženy, děti či senioři. V letošním roce bude částka využita i na technické vybavení z důvodu protiepidemických opatření,“ dodal náměstek primátorky pro oblast sociální péče Robert Kerndl.  

Příspěvek od státu je finanční podporou obcí při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků v přenesené působnosti, a to zejména po stránce personální na zajištění jejich dostatečného počtu. Dotační prostředky jsou určeny především na osobní náklady, vzdělávání a supervizi sociálních pracovníků a na podporu výkonu sociální práce v terénu. Celkový objem finančních prostředků určených na podporu výkonu činností sociální práce je dán objemem prostředků, který je na tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve státním rozpočtu v kapitole MPSV.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.