Brno se zapojuje do Cyklourban+. Pomůže rozvoji cyklodopravy

  • 11. dubna 2019
  • 2 minuty čtení
(and) – Cyklodopravu jako významnou součást dopravního systému ve městě se rozhodlo podpořit vedení Brna. Zapojí se proto do mezinárodního projektu Cyklurban+. Ten navazuje na úspěšného předchůdce, který si vyzkoušela města na Slovensku, v Polsku, Litvě nebo Estonsku. Radní s Odborem dopravy navíc plánují rozšíření sítě stojanů na kola i rozvoj cyklostezek.

Zvyšování podílu cyklodopravy s sebou přináší pozitivní dopady, jako je snížení počtu emisí, které produkují dopravní prostředky, ale naráží rovněž na řadu komplikací. Právě s potížemi, jako je nenavazující infrastruktura nebo problematické vzájemné doplňování a návaznost jednotlivých druhů dopravy, projekt Cyklourban+ pomůže nebo alespoň sníží jejich dopady. Zapojeným městům umožňuje přidat se k celé řadě aktivit.

Mezi ně patří především komplexní audit cyklodopravy ve městě, který bude vypracovaný s ohledem na návrhy ke zlepšení stávající situace a potřeby uživatelů. Využít mohou i poradenství ke sběru dat, analýzu možností pro financování jednotlivých plánovaných opatření a také školení pro úředníky, kteří mají zařazování konkrétních plánů a inovací na radnicích na starost. Brno se přitom svojí podporou projektu nezavazuje k finanční spoluúčasti.

Aktivita města u zapojení se do projektu nekončí. Vedení Brna chce podpořit využívání kola nebo koloběžky k přepravě i dalšími způsoby. Jedním z nich je plánování konceptu parkování pro tyto dopravní prostředky. Odbor dopravy pomáhá vytvořit mapu lokací, kde by mohly vzniknout nové stojany a doky pro kola. Ty by mohli využívat jak běžní cyklisté, tak bikesharingové společnosti. Jednání chce brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl vést mimo jiné i se zástupci společností provozujících sdílení kol. Při plánování se počítá také s očekávaným rozvojem elektrokol a elektrokoloběžek, díky kterému by se mohl podíl cyklodopravy v Brně výrazně zvýšit.

Plánování míst pro zaparkování kol si klade za cíl předcházet chaosu, kdy lidé náhodně odkládají kola u plotů, dopravních značek a na jiných nevhodných místech. Síť parkovacích míst pomůže také zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců. Zejména pro chodce nevhodně odložená kola často představovala zvýšené riziko. Souběžně s vytvářením koncepce se bude pracovat také na provázání a zkvalitnění sítě cyklostezek. Jedná se o další krok ve snaze o zvýšení komfortu tohoto způsobu dopravy v Brně.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít