Brno podalo žalobu na určení vlastnictví v lokalitě Ponava

  • 03. dubna 2019
  • 4 minuty čtení
(gak) - Město Brno postoupilo v řešení majetkoprávních vztahů v lokalitě Ponava. Na konci března podalo v souladu s přijatým usnesením Zastupitelstva města Brna a výzvami stavebního úřadu žalobu na určení vlastnictví a činí všechny kroky pro ochranu svých vlastnických práv.

Statutární město Brno je vlastníkem pozemků a na nich se nacházejících povrchů v dané lokalitě Ponava. Spory s výše uvedenou společností CZECHCITY, a. s., se týkají pozemních komunikací, které byly v převážné většině vystavěny a na pozemky umístěny v 50. letech, poté rekonstruovány v 70. letech a následně opraveny a upraveny v souvislosti se stavební činností PaedDr. Lubomíra Hrstky, jenž počátkem 90. let vystavěl v areálu Zbrojovky Brno hotel Bobycentrum a další objekty. Právě od pana Hrstky údajně nabyl předmětné komunikace pan Procházka, respektive jeho společnost CZECHCITY, a. s., a to v roce 2010.

Město Brno se rozhodlo, m. j. s cílem upevnit před provedením značných investic jistotu o právním stavu lokality, vyhovět výzvám správních orgánů a podalo určovací žalobu. Toto rozhodnutí schválilo Zastupitelstvo města Brna, byla vybrána advokátní kancelář HKR a v březnu letošního roku byla jejím prostřednictvím podána žaloba na určení vlastnického práva. V žalobě město upozorňuje na dlouholetou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která nepovažuje účelové komunikace za samostatný předmět právních vztahů. Podstatná je i okolnost, že v 90. letech, kdy probíhaly stavební aktivity pana Hrstky v této lokalitě, došlo výhradně a pouze k opravám a úpravám již existujících účelových komunikací.

„Jako město jsme připraveni na to, že bude pan Procházka, jak se ve sdělovacích prostředcích už dříve vyjádřil, protestovat a bránit se soudní cestou. I v takovém případě bude město Brno nadále hájit své zájmy a zájmy svých občanů prostřednictvím svých právních zástupců. Nicméně vítáme aktuální zklidnění sporu, k němuž přispělo především vydání předběžného opatření, které dotčené subjekty respektují. Nastalá situace by mohla vést k hledání smírného řešení, které může stranám ušetřit čas a náklady, a především může k prospěchu všech urychlit modernizaci a rozvoj lokality Ponava,“ nastínila aktuální situaci primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Jádro soudního sporu má charakter právního hodnocení, zda pan Hrstka na základě své stavební činnosti získal pozemní komunikace do svého vlastnictví, zda je převedl na společnost CZECHCITY, a. s., a zda vůbec dané komunikace mohou být vlastnicky odděleny od pozemků, na nichž se nacházejí. Stav areálu je v současné době neuspokojivý, neutěšená situace se přitom netýká jen fotbalového stadionu, ale i některých dalších objektů a ploch. Město Brno usiluje o zlepšení stavu celé lokality, vedle toho navíc plánuje modernizaci ulic Drobného a Sportovní. Všem těmto snahám však stojí v cestě aktivity pana Procházky, jenž uplatňuje námitky ve stavebních řízeních, usiluje o omezení průjezdu přes komunikace a v poslední době dokonce došlo k vybírání parkovného na všech dotčených parkovištích. 

Správní orgány (především stavební úřad) přerušily v reakci na námitky a návrhy pana Procházky řízení u nich probíhající a s tvrzením, že nejsou nadány příslušnou pravomocí, vyzvaly statutární město Brno i společnost k CZECHCITY, a. s., k podání žaloby na určení vlastnického práva.

„Není známo, že by výzvu správních orgánů k podání určovací žaloby respektovala i společnost CZECHCITY, a. s. Místo toho tato společnost podala proti městu dvě žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. Jimi se domáhá vydání bezdůvodného obohacení z titulu veřejného užívání prostranství občany města Brna. Je přitom paradoxní, že společnost CZECHCITY, a. s., tvrdí, že má na pozemcích města umístěny komunikace a další zpevněné plochy, aniž by k tomu měla jakékoli oprávnění (například nájemní smlouvu) a aniž by za to cokoli městu Brnu platila,“ upřesnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Další aktivitou společností odvozujících své údajné nároky od společnosti CZECHCITY, a. s., byl neoprávněný výběr parkovného u vjezdu do areálu Bobycentra i na parkovišti u hokejových hal. Došlo i na umístění betonových a jiných zábran. Úplné zablokování parkoviště u hokejových hal vyřešil zásah společnosti Brněnské komunikace, vyžádaný usnesením Rady města Brna. Výběr parkovného se městu Brnu podařilo zastavit, když u Městského soudu v Brně dosáhlo vydání předběžného opatření. Tím soud zakázal společnosti CZECHCITY, a. s., a dvěma dalším právnickým osobám popsané aktivity, zejména umisťování zábran a omezování přístupu na parkoviště, včetně podmiňování přístupu zaplacením. Rovněž byly podány podněty k zahájení řízení o přestupcích, jichž se mohly zúčastněné osoby výběrem parkovného či při výběru parkovného dopustit.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít