Brno městem inovací: rozhodovalo se o vyrovnávacích platbách za veřejné služby - Tiskový servis

Brno městem inovací: rozhodovalo se o vyrovnávacích platbách za veřejné služby

  • 10. ledna 2024
  • 2 minuty čtení

Podnikání, výzkum, vzdělávání nebo integrace cizinců. Nejen na tyto činnosti poputují vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, o nichž hlasovala na dnešní schůzi Rada města Brna. Schválily se předběžné kalkulace pro Brno Expat Centre i pro JCMM. Radní zároveň doporučili zastupitelům, aby odsouhlasili smlouvy s JIC a FabLab Brno. Jednotlivé kalkulace činí téměř 30 milionů korun na nejbližší fiskální období.

„Město Brno už 15 let cíleně podporuje výzkumnou a inovační aktivitu institucí v rámci své inovační politiky. Plánované vyrovnávací platby umožní nejenom další rozvoj inovačního podnikání, ale i podporu nadaných studentů prostřednictvím speciálních stipendií. Současně usilujeme také o integraci expatů, kteří přinášejí nové zkušenosti. Nezapomínáme ani na zlepšení digitálních dovedností veřejnosti,“ ocenila zastupitelka města Brna pro inovace a spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Předběžnou kalkulaci vyrovnávací platby, která za rok 2024 nepřesáhne 5,5 milionu korun, schválili radní organizaci Brno Expat Centre, z. s. Částka zamíří na informační, poradenské či vzdělávací služby k integraci kvalifikovaných cizinců. Vedení města současně odsouhlasilo platbu na aktuální rok pro sdružení JCMM, z. s. p. o., ve výši 3 050 000 korun. Příspěvek půjde na podporu talentovaných žáků, studentů i vědců působících v Brně. Peníze se využijí také při organizaci zavedených projektů, například při Brno Ph.D. Talent.

Rada města Brna navíc doporučila zastupitelům, aby schválili vyrovnávací platby dalším dvěma subjektům. Kalkulace pro JIC, z. s. p. o., nepřekročí hodnotu 15 milionů korun za jeden hospodářský rok, jenž startuje 1. březnem 2024. Samotná smlouva pak má platit až do 28. února 2026. Druhou organizací je FabLab Brno, s. r. o., v jejímž případě vyrovnávací platba dosáhne nanejvýš 5 milionů korun ve fiskálním roce od 1. března 2024 do 28. února 2025.

„Platba pro JIC půjde na provoz inkubátorů a vědecko-technických parků pod jeho správou. Počítá se i s rozvojovým a podpůrným servisem pro inovativní firmy nebo projekty, jež zkvalitňují podnikatelské prostředí. FabLab se pak zaměřuje na vzdělávání mladé generace v digitálním řemesle, a to včetně provozu moderních otevřených dílen. Zároveň se podpoří rozvojové projekty založené na nynějších technických, přírodovědných i digitálních trendech,“ vystihl zastupitel města Brna pro strategický rozvoj, metropolitní spolupráci a integrované územní investice Martin Příborský.

Vyrovnávací platba představuje nepřekročitelný odborný odhad nákladů, které jsou potřeba na dohodnutý objem služeb. Její skutečné čerpání podléhá ročnímu zúčtování na základě prokazatelně uskutečněných služeb.

  • Kontakt pro média

    Tadeáš Mima

    Pracovník vztahu k veřejnosti Tiskového střediska MMB

Další články z rubriky