Přeskočit na obsah

Brno chce podpořit kluby žádající MŠMT o dotace

05. prosince 2019
Šestice brněnských projektů se zaměřením na sport by mohla získat finanční podporu ze strany města. Radní včera doporučili zastupitelstvu města, aby poskytlo dotaci těm projektům, které uspějí s žádostí o dotaci i na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Představitelé Brna se tak snaží pomoci organizacím, které aktivně usilují o získávání financování svých projektů i z jiných zdrojů.

Modernizace stávající haly SK TART Moravská Slavia Brno pomocí nové přístavby a rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba objektu TJ Lokomotiva-Ingstav, dostavba loděnice TJ Rapid Brno, přetlaková hala na čtyři kurty k využití sportoviště Tenisového klubu Tesla Brno i v zimním období, modernizace baseballového areálu na Kraví hoře patřícího Vysokoškolskému sportovnímu klubu Technika Brno nebo rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Brno. To jsou projekty, které žádají o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a současně by je mohlo podpořit i Brno. „Jsme rádi, že máme aktivní žadatele, kteří mají snahu získat na své užitečné aktivity peníze od státu. V případě, že budou v žádostech o dotaci ze strany MŠMT úspěšní, chceme jim za město pomoci ještě více k realizaci jejich záměrů. Proto jim v případě zisku státní dotace poskytneme i kofinancování ze strany města,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Udělení dotací musí schválit ještě zastupitelstvo. „Město Brno ve svém dotačním titulu na podporu investic sportovních klubů preferuje zejména vícezdrojové financování. Chceme motivovat kluby, aby si na výstavbu a modernizaci svých sportovišť zkoušely najít i další zdroje financování vedle městských. Zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vnímáme z tohoto pohledu jako zásadní. Do vícezdrojového financování bychom rádi nějakým způsobem zapojili i kraj a městské části,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. 

„Každoročně vyčleňujeme v rozpočtu města peníze určené na investiční dotace. Jejich cílem je zkvalitnit sportovní prostředí ve městě. Rádi bychom, aby se sportu mohly aktivně věnovat všechny věkové kategorie, nejen děti a mládež, a aby měly možnost využívat kvalitní sportoviště na celém území města,“ dodal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Modernizace stávajících prostor haly SK TART Moravská Slavia Brno – přístavba a rekonstrukce

Brněnský klub SK TART Moravská Slavia má dlouholetou tradici v přípravě závodnic v moderní gymnastice.  Sportovní klub sídlící na Vojtové 14 se zaměřuje na moderní gymnastky od jejich úplných začátků až po přípravu na mezinárodní prestižní soutěže. Závodnice tohoto klubu, který je v moderní gymnastice nejúspěšnější v republice, reprezentují Českou republiku na mistrovstvích republiky, Evropy, světa či olympijských hrách.

Klub také každoročně pořádá GRAND PRIX Brno, což je největší svátek moderní gymnastiky v rámci celé republiky. Tradičně se závodů účastní nejlepší tuzemské i světové závodnice. Klub zabezpečuje celoroční tréninkovou činnost všech věkových kategorií v moderní gymnastice. Členská základna je tvořena 71 členy, z toho 53 členy mladšími 18 let.

Dne 14. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt „Modernizace stávajících prostor haly SK TART Moravská Slavia Brno – přístavba a rekonstrukce“. Projekt je tvořený mimo jiné přístavbou stávající sportovní haly, kde vznikne malý gymnastický sál, zaměřený především na výchovu nejmladších gymnastek, převlékárny, sociální zázemí i nové prostory pro uskladnění náčiní, dále zateplením fasády stávající haly nebo nutnými přeložkami stávajícího teplovodu na pozemku investora.

Celkové náklady investičního projektu jsou 11 870 242 Kč s DPH.

Stavební úpravy a nástavba sportovního areálu TJ Lokomotiva Ingstav

Aktivní členská základna TJ Lokomotiva Ingstav se skládá z 687 členů, z toho 318 členů je mladších 18 let, kteří se věnují ragby, volejbalu, tenisu, orientačnímu běhu a horolezectví. TJ provozuje sportovní areál na ulici Jakuba Obrovského, kde se nachází 7 tenisových kurtů a travnaté hřiště na ragby. V bystrckém areálu přímo sportuje 212 ragbistů, z toho 151 mladších 18 let, a 204 tenistů, z toho 139 mladších 18 let.

Dne 15. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt „Stavební úpravy a nástavba objektu.“ Projekt zahrnuje nástavbu stávajícího objektu zázemí areálu o 2. nadzemní podlaží s tělocvičnou včetně 5 běžeckých drah v délce 60 m, úpolových žíněnek a nezbytného zázemí včetně sociálního. Areál je dosud TJ využíván jen sezónně. Nástavba s tělocvičnou by umožnila areál provozovat celoročně.

TJ provozuje celkem tři sportovní areály zaměřené na ragby, golf a tenis, které slouží jak sportovním oddílům, tak veřejnosti. Areál na ulici Jakuba Obrovského letos hostil mezistátní utkání mistrovství Evropy v rugby žen ČR vs. Švýcarsko a Středoevropský pohár v sedmičkovém ragby za účasti národních týmů ČR, Polska a Maďarska v kategorii chlapců U16 a dívek U18.

Celkové náklady investičního projektu jsou ve výši 41 911 859 Kč včetně DPH.

Dostavba stávajícího areálu loděnice TJ Rapid Brno

Tělovýchovná jednota Rapid Brno z. s., je provozovatel loděnice na ul. Hrázní v Brně. Klub zabezpečuje celoroční tréninkovou činnost všech věkových kategorií v lodních sportech – jachtingu a windsurfingu. Aktivní členská základna je tvořena 63 členy, z toho 21 členy do 18 let. Pracuje zde šest trenérů a oddíl patří mezi nejúspěšnější v České republice. Dlouhodobě obsazuje přední místa na mistrovství republiky, v pohárových soutěžích a v mezinárodních závodech. Mezi jeho největší hvězdy patří například Petr Kučera jr. či talentovaní mládežníci Kristýna Chalupníková a Martin Mikulec.

Dne 8. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projektu „Dostavba stávajícího areálu loděnice TJ Rapid Brno“. V rámci projektu bude v areálu umístěna nová budova loděnice včetně technického a sociálního zázemí, která bude blíže hladině přehrady, díky čemuž se usnadní přenášení sportovního vybavení. Zlepší se i hygienické podmínky v areálu. Také zde bude vystavěno víceúčelové hřiště, neboť staré je momentálně v dezolátním stavu. Nové řešení oddílu dovolí například pořádat mezinárodní závody na všech úrovních, zvýší úroveň domácích závodníků a umožní realizovat širší nábor mládeže.

V rámci co nejúspornějších opatření byla část prací provedena bezplatně členy oddílu, konkrétně architektonické řešení, inženýrská činnost, zpracování projektu tepelného čerpadla spolu s návrhem na vytápění a klimatizaci objektu. Vše bylo prováděno tak, aby nároky na čerpání ze státního rozpočtu byly co nejnižší.

Celkové náklady investičního projektu jsou 19 980 100 Kč s DPH.

Novostavba nafukovací přetlakové haly pro klub TK Tesla Brno

Tenisový klub Tesla Brno je provozovatel tenisového areálu na ul. Střední v Brně. Klub zabezpečuje celoroční tréninkovou činnost ve všech věkových kategoriích v tenisu. Aktivní členská základna je tvořena 85 členy, z toho je 41 členů mladších 18 let. Klub provozuje 7 tenisových kurtů, areál využívá i sportovní veřejnost a jeho provoz zabezpečují 3 správci. Je ale použitelný pouze v létě, v zimě musí členové klubu hostovat v komerčně provozované hale v Komárově na Kšírově ulici.

Dne 14. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt „Přetlaková hala na 4 kurty – využití sportoviště i v zimním období“. Tento projekt umožní využívat sportoviště celoročně, nejen v letním období. Přetlaková hala má mít rozměry 63,2x33,8x10,0 m. Jedná se o dvouplášťovou pneumatickou konstrukci bez teplotních mostů, kde je přetlak udržován pomocí agregátu. Uvnitř haly je navržen systém LED osvětlení. Přetlaková hala má zastavěnou plochu 2136 m2. Režim vytápění má být modelován dle teplotních hodnot dlouhodobě měřených v meteorologické stanici Tuřany. Řízení provozu bude dálkové, prostřednictvím multimediálních prostředků.

Již v současnosti klub eviduje poptávku od sportovní veřejnosti na pravidelné využívání přetlakové haly. Zájemci jsou např. Jihomoravský tenisový svaz, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka a TO Zetor Brno.

Celkové náklady investičního projektu jsou 5 870 745 Kč s DPH.

Modernizace baseballového areálu klubu VSK Technika Brno

Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno je provozovatelem sportovního areálu v MČ Brno-střed na ul. Rybkova. Areál se sestává z 2 hřišť, technického zázemí a šaten a je využíván baseballovým a softbalovým oddílem. Hřiště jsou využívána k tréninkovým i soutěžním baseballovým zápasům ve všech věkových kategoriích a softbalu žen. Aktivní členská základna je tvořena 169 členy, z toho 90 členy do 18 let.

Dne 5. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt „Modernizace baseballového areálu Brno – Kraví hora“. Díky tomuto projektu bude možná generální oprava objektu šaten, který disponuje zastaralým mobiliářem a poničenými prvky v důsledku dlouholetého využívání a dosud není zateplen. Dále bude realizováno osvětlení stadionu, sanace sesuvu svahu hřiště a doplnění ochranného paddingu. Také bude vystavěna nová přípojka NN, zpevněná plocha za budovou šaten a nové dětské hřiště s herními prvky.

Technika Brno patří mezi nejúspěšnější baseballové kluby v republice. Klub vybojoval pět mistrovských titulů mužů a šest juniorských. Jednotlivá družstva dospělých a mládeže startují v soutěžích pořádaných ČBA, evropských turnajích a celé řadě oblastních soutěží.

Celkové náklady investičního projektu jsou 20 286 424 Kč s DPH.

Rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Brno

Klub zabezpečuje celoroční tréninkovou a soutěžní činnost ve všech věkových kategoriích v tenise. Aktivní členská základna je tvořena 264 členy, z toho 232 členy do 18 let. Čestnou členkou klubu je jedna z nejlepších českých tenistek Lucie Šafářová.

Dne 25. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Brno“. Projekt je zaměřený na rekonstrukci a výstavbu nových tenisových kurtů. Jeho cílem je vylepšení stávajícího technického stavu sportovních ploch areálu na oficiální sportoviště se soutěžními parametry, které bude způsobilé pro pořádání mistrovských tenisových soutěží nejen v rámci Českého tenisového svazu, ale bude splňovat i mezinárodní parametry. Areál bude mimo jiné také využívat TJ Sokol Brno Židenice, Škola příběhem – Církevní základní škola a TC Brno, z. s. – tenisový klub.

Tenisový klub ŽLTC Brno je jedním z nejstarších a nejprestižnějších klubů na Moravě. Jeho členská základna se neustále rozrůstá. Rekonstrukce areálu zkvalitní podmínky pro klub a také otevře tenis veřejnosti.

Celkové náklady investičního projektu jsou 29 183 407 Kč s DPH.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.