Brněnští radní projednali zbylé čtyři dílčí úpravy návrhu územního plánu

  • 20. října 2021
Rada města Brna na svém zasedání dne 3. září 2021 projednala materiál, jehož hlavním obsahem byly dílčí úpravy návrhu nového územního plánu. Ty vycházely z požadavků městských částí a často se i shodují s připomínkami veřejnosti. Zbylé čtyři dílčí úpravy radní schválili na svém zasedání ve středu 20. října 2021.

Dnes projednané úpravy se vztahovaly k městským částem Brno-Bohunice, Brno – Královo Pole, Brno-Líšeň a Brno-střed.

„První úprava se týká lokality Dvořiště–Vyhlídalova–Lány, která reaguje na zásadní nesouhlasy zastupitelstev městských částí Brno-Bohunice, Brno – Starý Lískovec a zároveň na připomínky zástupců místní veřejnosti. Na jejich základě dochází k vymezení ploch zeleně namísto ploch pro výstavbu. Díky tomu dojde k rozšíření zeleně do blízkosti intenzivní zástavby. Podobným způsobem reagujeme na připomínky veřejnosti a městské části Brno-Líšeň a snižujeme v lokalitě Šimáčkova výškové úrovně na tu nejnižší. V Králově Poli v místech sokolovny na Srbské uvádíme celou plochu do chráněných ploch veřejné vybavenosti a poslední úprava vymezuje v městské části Brno-střed plochu pro komunikaci, která bude sloužit jako nový vstup do připravované čtvrti Chytrá Špitálka. Všechny tyto změny budou součástí opakovaného veřejného projednání během letošního listopadu a prosince,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Lokalizace stavu v návrhu územního plánu, kde dojde k předmětné změně

MČ Brno-Bohunice

MČ Královo Pole
 

MČ Brno-Líšeň

MČ Brno-střed

Nejnovější tiskové zprávy