Přeskočit na obsah

Brněnští radní projednali zbylé čtyři dílčí úpravy návrhu územního plánu

20. října 2021

Rada města Brna na svém zasedání dne 3. září 2021 projednala materiál, jehož hlavním obsahem byly dílčí úpravy návrhu nového územního plánu. Ty vycházely z požadavků městských částí a často se i shodují s připomínkami veřejnosti. Zbylé čtyři dílčí úpravy radní schválili na svém zasedání ve středu 20. října 2021.

Dnes projednané úpravy se vztahovaly k městským částem Brno-Bohunice, Brno – Královo Pole, Brno-Líšeň a Brno-střed.

„První úprava se týká lokality Dvořiště–Vyhlídalova–Lány, která reaguje na zásadní nesouhlasy zastupitelstev městských částí Brno-Bohunice, Brno – Starý Lískovec a zároveň na připomínky zástupců místní veřejnosti. Na jejich základě dochází k vymezení ploch zeleně namísto ploch pro výstavbu. Díky tomu dojde k rozšíření zeleně do blízkosti intenzivní zástavby. Podobným způsobem reagujeme na připomínky veřejnosti a městské části Brno-Líšeň a snižujeme v lokalitě Šimáčkova výškové úrovně na tu nejnižší. V Králově Poli v místech sokolovny na Srbské uvádíme celou plochu do chráněných ploch veřejné vybavenosti a poslední úprava vymezuje v městské části Brno-střed plochu pro komunikaci, která bude sloužit jako nový vstup do připravované čtvrti Chytrá Špitálka. Všechny tyto změny budou součástí opakovaného veřejného projednání během letošního listopadu a prosince,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Lokalizace stavu v návrhu územního plánu, kde dojde k předmětné změně

MČ Brno-Bohunice

MČ Královo Pole
 

MČ Brno-Líšeň

MČ Brno-střed

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.