Opakované veřejné projednání návrhu nového územního plánu města Brna se uskuteční v prosinci

  • 18. října 2021
Návrh nového územního plánu města Brna míří k opakovanému veřejnému projednání. To by se mělo uskutečnit na začátku prosince tohoto roku, a to opět na brněnském výstavišti.

Po druhém veřejném projednání jsme obdrželi připomínky městských částí a námitky občanů, které se mnohdy shodovaly. Ty, které na červnovém projednání nejvíce rezonovaly, jsme se rozhodli doporučit k zapracování do návrhu územního plánu. To znamená i uspořádat opakované veřejné projednání. Projednávat tedy budeme zhruba 50 změn vzešlých z připomínek městských částí a orgánů státní správy,“ vysvětlil Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj.

V současné chvílí zajišťuje pořizovatel (Odbor územního plánování a rozvoje MMB) u zpracovatele (Kancelář architekta města Brna) úpravu návrhu nového územního plánu, a to na základě vyhodnocení výsledků červnového veřejného projednání. Současně také připravuje tzv. „druhé“ opakované veřejné projednání této dokumentace.

Místo, datum a čas projednání bude standardně oznámeno zákonem stanoveným způsobem nejpozději 30 dní předem a současně bude zveřejněna kompletní dokumentace.

Pokud bych měl být konkrétní, předpokládáme, že upravený návrh bude zveřejněný nejpozději 5. listopadu 2021 a veřejné projednání by se uskutečnilo 7. prosince tohoto roku s tím, že lhůta pro podání připomínek by trvala do 14. prosince 2021. Chtěl bych reagovat na nařčení, že město v této věci veřejnost neinformuje. Opakované veřejné projednání bylo avizováno již v září letošního roku, a to například v tiskové zprávě věnující se dílčím úpravám návrhu nového územního plánu. Rád bych se ohradil vůči zprávám, které uvádějí, že vedení města nekomunikuje otázku veřejného projednání. To lze až ve chvíli, kdy jsou splněny veškeré zákonné a organizační požadavky. Oficiálně budeme o termínu konání informovat ve chvíli, kdy bude upravený návrh nového územního plánu pomocí veřejné vyhlášky vyvěšen, tedy nejpozději 30 dní před konáním projednání. S tímto bude také oznámen termín a místo konání projednání a další podrobnosti,“ doplnil Filip Chvátal.

K tématu je nutno upozornit, že tzv. „druhé“ opakované veřejné projednání se bude konat pouze v rozsahu upravených částí návrhu nového územního plánu. Nejedná se tak o „plnohodnotné“ projednání celé dokumentace. Veškerá podání, která se nebudou týkat upravených částí, budou v souladu se zákonem zamítnuta, protože obsahově nebudou spadat do merita projednávané věci.

Veřejnost ubezpečujeme, že pro maximální srozumitelnost a transparentnost pořizovacího procesu bude spolu s dokumentací zveřejněna i tabulka popisující jednotlivé podstatné úpravy, přičemž každá bude označena specifickým kódem.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318

e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy