Brněnské kulturní fórum se věnuje edukaci ze všech stran - Tiskový servis

Brněnské kulturní fórum se věnuje edukaci ze všech stran

Místo pro spolupráci a setkávání kulturní a kreativní sféry a města – to je Brněnské kulturní fórum (BKF). Jarním tématem se stala edukace. Už 16. dubna se zástupci široké brněnské kulturní obce a školství budou zabývat vzděláváním v různých významech a kvalitách toho slova.

Brněnské kulturní fórum. Foto: Dag Markl
Brněnské kulturní fórum. Foto: Dag Markl

Odbor kultury Magistrátu města Brna dlouhodobě síťuje zdejší uměleckou scénu – dokladem toho je, že se Brněnské kulturní fórum uskuteční už poosmnácté. Akce se koná dvakrát ročně, vždy na téma, které je pro kulturu důležité nebo je jí blízké. Podle toho se vybírá i místo, aby souznělo s náplní fóra.

Tentokrát volba padla na edukaci a konkrétně se soustředí na tři hlavní linky: vzdělávání ve školách, vzdělávání pracovníků v kulturním a kreativním sektoru a edukace publika. Setkání je plánováno na 16. dubna na půdě Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na Janáčkově náměstí 2a.

První část BKF se zaměří přímo na edukaci. Diskutovat se bude u moderovaných kulatých stolů. Výstupy budou poté využity při tvorbě navazující strategie kultury. Odpoledne bude prostor pro tradiční otevřené fórum, kde se každý může vyjádřit, případně položit otázku týkající se brněnské kultury.

Edukaci se budou věnovat i další odpolední bloky. Návštěvníci se dozví o nejzajímavějších projektech ze školního prostředí a seznámí se s příklady dobré praxe ve vzdělávání. Dostane se i na diskusi o edukaci publika, včetně představení nového edukačního centra.

Pokud se chcete Brněnského kulturního fóra zúčastnit, stačí se zaregistrovat na webu kultura.brno.cz/bkf18.

Další články z rubriky