Přeskočit na obsah

Brňané chtějí vyšší kvalitu vody, studie zjistí výskyt nežádoucích látek

26. února 2020

Zlepšení kvality kohoutkové i odpadní vody chce dosáhnout úspěšný projekt participativního rozpočtu, pro který se v hlasování rozhodli sami občané. Radní dnes schválili výzvu na nabídky veřejné zakázky „Studie – Za zdravější a lepší vodu v Brně". Výsledkem studie, tedy ročního laboratorního bádání, má být přehled o přítomnosti a koncentraci zbytků škodlivých látek, například léků, hormonů, pesticidů nebo mikročástic plastů.

S kvalitou vody a zdravím člověka souvisí také ovlivnění života ve vodních tocích, znečištění světových moří a životního prostředí obecně. Procesy čištění odpadních vod jsou schopny zachytit škodlivé látky pouze částečně nebo vůbec ne, a tak se zbytková léčiva v moči skrze odpadní vody dostávají do povrchových a vzácně i podzemních vod, z nichž některé jsou zdrojem pitných vod.

„Zkoumána bude jednak jakost pitné vody ve vodovodu města Brna, ze kterého jsou obyvatelé zásobeni, jednak také jakost vody vytékající z čistírny odpadních vod. Monitorován bude výskyt zbytků léčiv v pitné vodě a s tím související zdravotní rizika. Sledovány budou také hormonální antikoncepční látky či přítomnost drog. Zjišťována bude koncentrace a výskyt,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Je navrženo 11 míst odběru vzorků pitné vody, tak aby šlo zjistit kvalitu vody napříč vodovodním systémem. Jedná se například o zdroje vody pro Brno v Březové nad Svitavou, v přítoku vodní nádrže Vír, dále ve vodojemu v Čebíně a v Holé hoře, v centru Brna, v Chrlicích, Kohoutovicích a Líšni. Četnost odběru vzorků vody bude každý měsíc po dobu jednoho roku. Zakázka bude realizovaná dle technické specifikace, kterou vypracovala společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Projekt „Za zdravější a lepší vodu v Brně“ zvítězil v roce 2018 v hlasování občanů města Brna v rámci projektu města Brna „Dáme na vás“. Jedná se o tzv. participativní rozpočet, který umožňuje občanům města rozhodovat o části rozpočtu. Projekt „Za zdravější a lepší vodu v Brně“ navrhl pan Zdeněk Herblich, projekt obdržel 2341 hlasů, rozpočet projektu je 2 950 000 Kč. Participativní rozpočet se snaží zapojit občany města do rozhodování o veřejných financích a podpořit rozvoj občanské společnosti.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.