96. schůze Rady města Brna

  • 29. července 2020 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál