20. 12. 2006 Zasedání Zastupitelstva města Brna Z5/002 ze dne 19. 12. 2006 - Tiskový servis

20. 12. 2006 Zasedání Zastupitelstva města Brna Z5/002 ze dne 19. 12. 2006

  • 20. prosince 2006
  • 2 minuty čtení

Výběr informací pro média

 

 

ZMB schválilo:

•-          Rozpočet statutárního města Brna na rok 2007, včetně změn, týkajících se přijetí 15 milionového grantu na podporu brněnského hokeje a dále dotace 1 mil. Kč na nákup ultrazvukového vyšetřovacího zařízení pro polikliniku Zahradníkova;

•-          smlouvu a dotaci ve výši 1 245 954 tis. Kč na zajištění MHD ve statutárním městě Brně v roce 2007;

•-          udělení cen města Brna pro rok 2006;

•-          smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem;

•-          poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 1 203 380 Kč občanským sdružením - hokejovým klubům na pronájem ledových ploch na druhé pololetí 2006;

•-          poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč občanskému sdružení Brněnský lužánecký tenisový klub na úhradu části nákladů spojených s opravou pláště tenisové haly na ulici Drobného v Brně;

•-          poskytnutí neinvestičních dotací a. s. STAREZ-SPORT na navýšení úhrady provozních nákladů areálu Riviéra za rok 2006 o 744 tis. Kč, dále 2 mil. Kč na úhradu provozních nákladů areálu Riviéra v roce 2007 a 9 831 tis. Kč na úhradu provozních nákladů haly Rondo v roce 2007;

•-          prodej pozemků s předkupním právem ve prospěch města v k. ú. Černovice v lokalitě BPZ - Černovická terasa společnosti Bosch Rexroth, s. r. o., za 54 154 520 Kč;

•-          záměr rozšířit zadání Územního plánu města Brna o třetí variantu konceptu, která řeší rozvoj dopravní infrastruktury města bez rychlostní komunikace R43 na území města Brna;

•-          zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce „Generel odvodnění města Brna"" z 42 720 tis. Kč na 65 372 tis. Kč;

•-          koupi nemovitostí v areálu „Letiště Brno-Slatina"" z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Brna za 65 049 tis. Kč.

 

ZMB vzalo na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za III. čtvrtletí roku 2006.

 

 Mgr. Jiří Šebela, vedoucí Tiskového střediska MMB

"

Další články z rubriky