Přeskočit na obsah

Zřízení nového lycea na waldorfské škole v Brně je zase o krok blíž

19. května 2021
V dubnu letošního roku brněnští zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o rozšíření výuky na Waldorfské základní a mateřské škole Brno o nové lyceum. Nyní radní souhlasili s odesláním žádosti o změny zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení obsahující kapacitu nového lycea, místo, kde bude vzdělávání probíhat, název oboru a datum zahájení činnosti. To je další krok potřebný k tomu, aby na Plovdivské 8 mohli přivítat první středoškolské studenty.

Ve školním roce 2022/23 se počítá s otevřením první třídy čtyřletého lycea. „Po zapsání těchto změn budeme blíž k tomu, aby 1. září 2022 nastoupilo na čtyřleté lyceum prvních třicet žáků. Do budoucna bude tedy kapacita nové střední školy sto dvacet žáků,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Vyučování na waldorfském lyceu bude probíhat v blocích. „Ranní epochová výuka zahrnuje předměty, jako jsou český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Dopolední mimoepochová výuka obsahuje dva cizí jazyky, občanskou nauku, estetickou výchovu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky a dále předměty podle zvoleného studijního zaměření. Odpoledne pak probíhají různé umělecké a odborné kurzy, jako je malování, modelování, eurytmie, tvořivá dramatika, práce se dřevem, s kovem, základy technologie, informatika, deskriptivní geometrie, laboratorní cvičení z biologie a podobně,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.