Zoo Brno má po pětadvaceti letech novou ředitelku - Tiskový servis

Zoo Brno má po pětadvaceti letech novou ředitelku

  • 31. srpna 2022
  • 3 minuty čtení

Rada města Brna jmenovala na svém středečním zasedání novou ředitelku Zoo Brno Radanu Dungelovou. Jmenování předcházelo standardní konkursní řízení na konci funkčního období ředitele Martina Hovorky, který stál v čele této příspěvkové organizace dvacet pět let. 

„Děkuji panu Hovorkovi, že zahradu vedl 25 let a posunul ji výrazným směrem jak v oblasti jednotlivých chovaných zvířat, tak v oblasti technického zázemí i profesionalizace zahrady. Zároveň přeji nově jmenované ředitelce Radaně Dungelové, aby se na nové pozici rychle zorientovala a šla za svými cíli, které si vytyčila ve své koncepci rozvoje zoologické zahrady. Ta nás nejvíce oslovila, především z pohledu rozvoje tzv. welfare zvířat, tedy jejich životní pohody. K té se bude přihlížet i při rozhodování v oblasti chovu. Tomuto přístupu fandím a podporuji jej. Také se těším na větší zapojení návštěvníků do samotného chovu zvířat, kdy se budou zaměstnanci snažit lidem vysvětlit nebo ukázat, jak péče o zvířata vypadá a co vše znamená,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík

Do konkursního řízení na ředitele/ředitelku Zoo Brno se přihlásilo pět uchazečů. Konkursu se neúčastnili dva z nich, a to z důvodu nesplnění zákonných požadavků a pozdního podání přihlášky. V druhém kole představovali účastníci řízení své koncepce rozvoje. 
 
Radana Dungelová pracovala poslední čtyři roky na pozici vedoucí Útvaru mezinárodní spolupráce v Zoo Brno. Její pracovní náplní byla mimo jiné aktivní účast na mezinárodních projektech, konferencích a koordinace plnění závazků vyplývajících z členství zahrady ve světových oborových organizacích a asociacích.  V minulosti byla sedm let vedoucí rozvojového týmu v Nadaci Partnerství a devět let žila v Brazílii jako manželka diplomata – velvyslance ČR. Dlouhodobě se osobně angažuje v popularizaci témat spojených s životem zvířat v jejich přirozeném prostředí a ochranou ekosystémů, publikuje články a autorsky se podílí na filmových dokumentech a knihách s touto tematikou. Na těchto projektech spolupracuje se svým současným manželem přírodovědcem, malířem a ilustrátorem Janem Dungelem. 

„Záchranu druhů a vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírodní rozmanitosti pokládám za mimořádně významnou společenskou úlohu zoologických zahrad a chci se na ní aktivně podílet. V nové pozici chci zachovat kontinuitu chovatelské koncepce a zaměřit se zejména na kvalitu péče chovaných zvířat. Zahrada je také o lidech, kteří v ní pracují, proto budu věnovat velkou pozornost i jejich potřebám a profesnímu růstu zaměstnanců. V oblasti vzdělávání navážu na současnou nabídku kvalitních vzdělávacích programů a mojí snahou bude naše vzdělávací témata promítnout i do marketingové strategie zoo. V neposlední řadě se budu snažit zhodnotit úroveň nabízených služeb pro návštěvníky a propojit návštěvnický servis s principy udržitelnosti a respektu k přírodě. Chci, abychom byli zahradou, která vzdělává vlastním příkladem,“ řekla nově jmenovaná ředitelka Radana Dungelová.


Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

 

Další články z rubriky