Přeskočit na obsah

Změny v tarifu IDS JMK nezvýší cenu jízdného v Brně

30. října 2019
Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, který začne platit od ledna 2020, dnes schválili brněnští radní. V rámci tohoto systému platí jednotný tarif, který stanovuje cenu jízdného pro brněnskou městskou hromadnou dopravu, regionální autobusy a vlaky zařazené do IDS JMK. Při změně tarifu musí úpravy odsouhlasit kraj i město. Aktuální změny od Nového roku souvisejí s novou smlouvou o veřejných službách v železniční dopravě, kterou uzavřel kraj s Českými drahami. Tarif tak lépe odpovídá nově vzniklým potřebám.

Většina úprav se netýká Brna. Jízdné MHD ve městě nezdražujeme, pouze se mírně zvýší jízdné v lodní dopravě. Podle smluvně dohodnutého postupu mezi městem a krajem je ale důležité, aby i na naší úrovni byly úpravy a změny tarifu projednány a potvrzeny. Vzhledem k tomu, že tarif IDS JMK je zároveň přílohou smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, kterou město uzavřelo s Dopravním podnikem města Brna, musí být tento dodatek se změnami v tarifu pro příští rok projednán ještě na prosincovém zastupitelstvu,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl

Od 1. ledna 2020 by tak mělo dojít k následujícím změnám:

ZAVEDENÍ ÚSEKOVÝCH A DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK I VE VLACÍCH
Úsekové a dvouúsekové jízdenky slouží k cestám na velmi krátké vzdálenosti a zatím byly vydávány pouze v regionálních autobusech. S přechodem výlučně na tarif IDS JMK se tento druh jízdenek zavede i ve vlacích. Zamezí se tak skokovému nárůstu cen souvisejícímu se zrušením platnosti jízdenek ČD na krátké vzdálenosti. Úsekové a dvouúsekové jízdenky budou zavedeny na vlakových tratích mimo území města Brna, obdobně je tomu i v případě regionálních autobusů.

ZAVEDENÍ PŘÍPLATKU ZA POŘÍZENÍ JÍZDENKY U VLAKOVÉHO PERSONÁLU
V souvislosti se zahájením prodeje jízdenek IDS JMK ve vlacích a s přechodem výlučně na tarif IDS JMK pro vnitrokrajské cesty se zavádí poplatek za prodej jízdenek vlakovým personálem při koupi jízdenky z obsazené stanice (kde je v provozu pokladna) ve výši 50 Kč. Cílem je sjednotit pravidla s Českými drahami. Podrobnosti budou nastaveny ve smluvních přepravních podmínkách.

ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉHO JÍZDNÉHO A JEHO ZPOPLATNĚNÍ
Pro zaměstnance železničních dopravců obsluhujících Jihomoravský kraj se zavádí jízdné pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky ve výši 480 Kč/rok (zaměstnanec) a 990 Kč/rok (rodinný příslušník). Současně se od roku 2021 zpoplatňuje jízdné pro zaměstnance regionálních autobusových dopravců. Ceny jsou navrženy ve stejné výši jako pro drážní zaměstnance. Zároveň se umožňuje provádění kontrolní činnosti systému pro pověřené zaměstnance Jihomoravského kraje.

ROZŠÍŘENÍ PLATNOSTI JEDNODENNÍ OBLASTNÍ JÍZDENKY SLOVÁCKO
V souvislosti se snahou Zlínského kraje o lepší propojení obcí na Slovácku (zejména okresů Hodonín a Uherské Hradiště) byly zóny platnosti jednodenní oblastní jízdenky Slovácko doplněny o dvě zóny, jejichž zavedení se předpokládá mezi Veselím nad Moravou a Starým Městem.

ZAVEDENÍ TARIFNÍ VÝJIMKY PRO CESTU Z MORAVAN DO BRNA PŘES OSTOPOVICE
Kvůli chystanému prodloužení linky 51 z Bystrce přes Veselku, Starý Lískovec, Ostopovice až do Moravan se zavádí tarifní výjimka umožňující mezi Moravany a Starým Lískovcem průjezd Ostopovicemi bez nutnosti dokupovat jízdenku pro projížděnou zónu 410. Obdobně se umožní i průjezd z Ostopovic přes Moravany k Ústřednímu hřbitovu v Brně. Cena jízdného odpovídá ujeté vzdálenosti na obou trasách.

POTVRZENÍ TARIFNÍ VÝJIMKY PRO CESTU Z KYJOVA DO ZÓN 687 A 689
Potvrzuje se již existující tarifní výjimka pro cestu mezi Kyjovem a obcemi ležícími v zónách 687 a 689. Při této cestě není nutné platit za projížděnou zónu 685.

ÚPRAVY CEN BRNĚNSKÉ LODNÍ DOPRAVY
Tarif lodní dopravy provozované DPMB je součástí tarifu IDS JMK. Zrušena je jedna zastávka (Sokolské koupaliště), zavádějí se elektronické jízdenky a je upraveno jízdné (mírné navýšení).

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.