Přeskočit na obsah

Změna územního plánu v lokalitě Špitálka a Nová Mosilana změní polohu nové brněnské třídy a umožní přestavbu území

03. června 2020
Brněnští radní dnes doporučili zastupitelům schválit zahájení procesu pořízení změny územního plánu týkající se zamýšlené nové Brněnské třídy, a to v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Cejl.

„Hlavním cílem změny je určit novou trasu zamýšlené Brněnské třídy, a především umožnit přestavbu starých opuštěných továrních areálů na tzv. chytrou čtvrť a novou čtvrť pro bydlení. S tím také souvisí úpravy navazujících funkčních ploch, které by vytvořily územní podmínky pro plánované záměry přestaveb v daném území,“ popsal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Díky tomu se prověří možnost úpravy polohy části trasy Brněnské třídy tak, aby se zachovala koncepce dopravy. „Vzhledem k celému průběhu této trasy v navazujícím (změnou neřešeném) území požaduji prověření možnosti změn navazujícího funkčního využití ploch pro účely plánovaných přestaveb v území. Změna územního plánu má také odpovědět na otázku, jak vysoké budovy v tomto místě budou. V neposlední řadě je v daném území potřeba zajistit veřejnou vybavenost, jako jsou mateřská a základní škola,“ dodal Filip Chvátal.

Zpracovatel změny územního plánu bude vybrán poté, co s tímto bude souhlasit Zastupitelstvo města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.