Přeskočit na obsah

Změna územního plánu v lokalitě Špitálka a Nová Mosilana změní polohu nové brněnské třídy a umožní přestavbu území

03. června 2020

Brněnští radní dnes doporučili zastupitelům schválit zahájení procesu pořízení změny územního plánu týkající se zamýšlené nové Brněnské třídy, a to v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Cejl.

„Hlavním cílem změny je určit novou trasu zamýšlené Brněnské třídy, a především umožnit přestavbu starých opuštěných továrních areálů na tzv. chytrou čtvrť a novou čtvrť pro bydlení. S tím také souvisí úpravy navazujících funkčních ploch, které by vytvořily územní podmínky pro plánované záměry přestaveb v daném území,“ popsal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Díky tomu se prověří možnost úpravy polohy části trasy Brněnské třídy tak, aby se zachovala koncepce dopravy. „Vzhledem k celému průběhu této trasy v navazujícím (změnou neřešeném) území požaduji prověření možnosti změn navazujícího funkčního využití ploch pro účely plánovaných přestaveb v území. Změna územního plánu má také odpovědět na otázku, jak vysoké budovy v tomto místě budou. V neposlední řadě je v daném území potřeba zajistit veřejnou vybavenost, jako jsou mateřská a základní škola,“ dodal Filip Chvátal.

Zpracovatel změny územního plánu bude vybrán poté, co s tímto bude souhlasit Zastupitelstvo města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.