Přeskočit na obsah

Změna územního plánu v lokalitě Porgesova a třída Generála Píky jde do další fáze

03. února 2021
Brněnské zastupitelstvo schválilo v únoru loňského roku zahájení procesu pořízení změny územního plánu pro budoucí vědecko-výzkumný kampus Mendel Quarter v lokalitě Porgesova a třída Generála Píky, a to zkráceným postupem. V návaznosti na stanoviska Ministerstva kultury a městské části Královo Pole doporučili radní rozdělit pořizování změny na dvě části. První bude pokračovat v původním znění, u druhé dojde k úpravě obsahu změny.

„Cílem změny územního plánu je efektivní využití doposud nevyužitých ploch podél třídy Generála Píky, které jsou z části evidované jako brownfield na zrušeném dobývacím prostoru královopolské cihelny a ve východní výspě Královopolských strojíren. Rádi bychom zde umožnili výstavbu vědecko-výzkumného kampusu Mendel Quarter a bytů či ubytování pro zaměstnance a stážisty. Zároveň by s tímto začala postupná proměna nefunkční části Královopolských strojíren,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Proces pořízení změny územního plánu byl zahájen v únoru loňského roku. Po zpracování jejího návrhu následovalo veřejné projednání, ve kterém dotčený orgán (Ministerstvo kultury ČR) a MČ Brno – Královo Pole uplatnily požadavky na odlišné řešení. „Rozhodli jsme se změnu územního plánu rozdělit na dvě části. Pro nekonfliktní část budeme v pořizování změny pokračovat jako doposud, v rozsahu připomínkované lokality bude změna ukončena a zahájena nová, která zohlední stanoviska Ministerstva kultury a městské části Královo Pole,“ upřesnil Filip Chvátal.

Pro druhou zmiňovanou lokalitu prověří pořizovatel změny (Odbor územního plánování a rozvoje MMB) úpravu návrhu změny tak, aby zde mohly vzniknout stavby pro školství, vědu a výzkum a bydlení. „Co se týče dopravy, předpokládáme využití stávajícího vedení rampy VMO. Dále navrhneme úpravu dopravního připojení lokality, které vyplyne z kapacitního posouzení. V neposlední řadě se budeme zabývat i dostupností občanské vybavenosti,“ dodal Filip Chvátal.

Zahájení pořizování změny pro výše zmiňovanou oblast bude projednávat Zastupitelstvo města Brna na svém dalším jednání.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.