Přeskočit na obsah

Změna územního plánu v lokalitě Porgesova a třída Generála Píky jde do další fáze

03. února 2021

Brněnské zastupitelstvo schválilo v únoru loňského roku zahájení procesu pořízení změny územního plánu pro budoucí vědecko-výzkumný kampus Mendel Quarter v lokalitě Porgesova a třída Generála Píky, a to zkráceným postupem. V návaznosti na stanoviska Ministerstva kultury a městské části Královo Pole doporučili radní rozdělit pořizování změny na dvě části. První bude pokračovat v původním znění, u druhé dojde k úpravě obsahu změny.

„Cílem změny územního plánu je efektivní využití doposud nevyužitých ploch podél třídy Generála Píky, které jsou z části evidované jako brownfield na zrušeném dobývacím prostoru královopolské cihelny a ve východní výspě Královopolských strojíren. Rádi bychom zde umožnili výstavbu vědecko-výzkumného kampusu Mendel Quarter a bytů či ubytování pro zaměstnance a stážisty. Zároveň by s tímto začala postupná proměna nefunkční části Královopolských strojíren,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Proces pořízení změny územního plánu byl zahájen v únoru loňského roku. Po zpracování jejího návrhu následovalo veřejné projednání, ve kterém dotčený orgán (Ministerstvo kultury ČR) a MČ Brno – Královo Pole uplatnily požadavky na odlišné řešení. „Rozhodli jsme se změnu územního plánu rozdělit na dvě části. Pro nekonfliktní část budeme v pořizování změny pokračovat jako doposud, v rozsahu připomínkované lokality bude změna ukončena a zahájena nová, která zohlední stanoviska Ministerstva kultury a městské části Královo Pole,“ upřesnil Filip Chvátal.

Pro druhou zmiňovanou lokalitu prověří pořizovatel změny (Odbor územního plánování a rozvoje MMB) úpravu návrhu změny tak, aby zde mohly vzniknout stavby pro školství, vědu a výzkum a bydlení. „Co se týče dopravy, předpokládáme využití stávajícího vedení rampy VMO. Dále navrhneme úpravu dopravního připojení lokality, které vyplyne z kapacitního posouzení. V neposlední řadě se budeme zabývat i dostupností občanské vybavenosti,“ dodal Filip Chvátal.

Zahájení pořizování změny pro výše zmiňovanou oblast bude projednávat Zastupitelstvo města Brna na svém dalším jednání.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.