Přeskočit na obsah

Zlepšení dopravní situace v okolí přehrady zařadilo vedení města mezi strategické projekty

29. září 2021
Město bude mít o jeden strategický projekt navíc. Radní rozhodli, že se mezi ně zařadí dopravní obslužnost Brněnské přehrady. S přípravou se začne v příštím roce, hotovo by mělo být podle předpokladů v roce 2030. Cílem je zlepšit v hojně navštěvované lokalitě přehrady příjezd, parkování i dobudovat cyklostezky. Strategický projekt si vzal za svůj radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

„Brněnská přehrada má jako rekreační destinace nejen pro Brňany nepopiratelný potenciál. Je proto smutné, že zde stále chybí cyklostezky, příjezd do oblasti pro vozidla a ani přístup z městské hromadné dopravy není optimální. To bychom v rámci projektu do roku 2030 rádi změnili. Že je pro nás důležité tuto lokalitu zlepšit, jsme dali najevo i tím, že jsme projekt zařadili mezi ty strategické,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Strategický projekt Dopravní obslužnost Brněnské přehrady čeká nyní zpracování zpřesňující variantní dopravní studie, na niž by mělo vedení města navázat v červnu příštího roku výběrem a schválením optimální varianty. Realizace by měla začít podle předpokladů v druhé polovině příštího roku. „V lokalitě jsou postupně realizovány dílčí projekty, které mají zlepšit dopravní dostupnost, ale chybí zde ucelený koncept, který by je propojil a řešil by tuto oblast jako celek. To se nyní změní. Dopravní obslužnost Brněnské přehrady se bude zabývat zejména dlouhodobě neutěšeným stavem příjezdu do lokality z ulice Přístavní, chybějícími částmi sítě cyklostezek, chybějícím propojením zastávky MHD na Rakovecké se zátokou a rizikovou situací v ulici Hrázní, kde vzniká místo potenciálních střetů mezi chodci, cyklisty i automobily. Projekt se tak zaměří na celkový vzhled příjezdu k přehradě, úpravu dopravního režimu na ulici Hrázní, rozšíření a vybudování dalších příjezdových cyklostezek a infrastruktury. Poskytne prostor k tomu, aby se tato lokalita řešila systematicky a komplexně,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Částku, na kterou projekt vyjde, není zatím možné vyčíslit. Jasnější představu o nákladech bude mít vedení města po zpracování dopravní studie, a zejména po výběru optimální varianty.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.