Zemřel Miroslav Plešák, emeritní profesor JAMU a významný představitel brněnské kulturní scény

  • 14. října 2021
  • 2 minuty čtení
(mak) – Ve středu 13. října zemřel ve věku 78 let publicista, dramaturg, profesor a bývalý prorektor Janáčkovy akademie múzických umění Miroslav Plešák, nositel Ceny města Brna za žurnalistiku a publicistiku.

Miroslav Plešák se narodil 9. září 1943 v Bzenci. Vystudoval obor divadelní věda – český jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v 60. letech publikoval v denním tisku a časopisech divadelní recenze a glosy. V roce 1967 se stal spoluzakladatelem měsíčníku Index, jenž se zabýval mimo jiné filozofií, politikou, ekologií, kulturou či architekturou a přispívaly do něj renomované osobnosti od Jaromíra Tomečka, Ludvíka Kundery až po Jana Skácela či Olega Suse. Je i jeho zásluhou, že časopis Index jako průsečík společenského a kulturního dění na Moravě má své nezastupitelné místo v historii brněnské žurnalistiky.

Své zkušenosti z Indexu Miroslav Plešák promítl počátkem 90. let do utváření koncepce kulturně-politického periodika Moravské noviny. Kromě publicistické činnosti se zabýval také dramaturgií – v letech 1972–1989 působil jako dramaturg Městského divadla Zlín a po revoluci byl v letech 1991–2003 dramaturgem Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. Krátce, v letech 1989–1990, pracoval také jako umělecký šéf Divadla bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno). V letech 1999–2010 byl prorektorem Janáčkovy akademie múzických umění pro studijní, pedagogickou a uměleckou činnost a redakčně se věnoval edičním aktivitám školy. Za jeho přínos brněnské žurnalistice, především s přihlédnutím k jeho zásluhám o časopis Index, mu byla v roce 2011 udělena Cena města Brna.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 22. 10. 2021 ve 14 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít