Zemřel jazykovědec Dušan Šlosar

  • 24. srpna 2020
  • 2 minuty čtení
(mak) – V úterý 18. srpna zemřel ve věku nedožitých 90 let Dušan Šlosar, emeritní profesor Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a nositel Ceny města Brna.

Bohemista světového renomé a popularizátor českého jazyka Dušan Šlosar se narodil 18. listopadu 1930 ve Staříči. Na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity vystudoval českou a ruskou filologii a poté svůj další život spojil s Brnem. Nastoupil do dialektologického oddělení místní pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV, kde participoval na vzniku Českého jazykového atlasu. Poté se vrátil na filozofickou fakultu a po celou svou aktivní kariéru tady přednášel historickou mluvnici češtiny, vývoj spisovné češtiny a českou dialektologii. Získal zde také všechny své vědecké a vědecko-pedagogické tituly, ačkoliv jeho karierní postup byl vinou politických tenzí před rokem 1989 ztížen.

V nových poměrech se profesor Šlosar stal vedoucím fakultního Ústavu českého jazyka, členem vědecké rady, předsedou akademického senátu a po odchodu do důchodu emeritním profesorem fakulty. Doma i během působení v zahraničí vychoval několik generací bohemistů. Historii češtiny se věnoval v monografických pracích i četných studiích. Je spoluautorem Historické mluvnice češtiny, autorsky se podílel na proslulé brněnské Příruční mluvnici češtiny či na mezinárodně ceněném Encyklopedickém slovníku češtiny. Českou řeč také popularizoval, oblíbené jsou jeho knižní soubory Tisíciletá, Jazyčník či Otisky.

Za neúnavnou vědeckou i popularizační práci ve prospěch českého jazyka, kterou přispíval ke kultivaci jeho uživatelů, byla profesoru Dušanu Šlosarovi v roce 2018 udělena Cena města Brna v oblasti společenských věd.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít