Železniční uzel čekají náročné opravy. V červnu začne tříměsíční výluka

  • 18. května 2017
  • 3 minuty čtení
(ik) - Opravy na tři měsíce omezí dopravu na brněnském hlavním nádraží a ovlivní téměř 300 spojů denně. Vlaky budou opět využívat takzvané Dolní nádraží, kde při výluce zastavovaly už v minulých letech. Ode dneška funguje na hlavním nádraží informační kancelář, kde lze o letních výlukách získat podrobné informace.

Opravy začnou 3. června, kdy začne začne Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) rekonstruovat tzv. Pražský viadukt, 4. nástupiště brněnského nádraží a úsek od hlavního nádraží do Židenic.  Práce za 170 milionů korun skončí 10. září.

Rozsah výluk na železnici a navazující náhradní dopravu přibližuje plánek vlevo nahoře. Popis výluk najdete v tiskovém servisu Českých drah a také na webech www.cd.cz/omezeniprovozu a www.idsjmk.cz.

Opravy se dotknou provozu jak mezinárodních vlaků, rychlíkových spojů i nejvytíženějších regionálních linek.
Během tříměsíční opravy bude většina vlaků zastavovat buď v Židenicích, další ve stanici Brno dolní nádraží nedaleko autobusového terminálu Zvonařka a v Králově Poli.

„Letošní výluka bude mít vliv nejen na regionální dopravu ale i na dálkové a mezistátní vlaky, “ uvedl Jiří Sysel, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Brně. „Jednou z hlavních změn je, že mezinárodní vlaky z Prahy a Břeclavi budou přijíždět a odjíždět z Brna dolního nádraží, kam bude zavedena z hlavního nádraží náhradní autobusová doprava,“ dodal Sysel.

Dopravní podnik města Brna posílil během této železniční výluky spoje od židenického a královopolského nádraží. Výluce přizpůsobil jízdní řády autobusových linek také IDS JMK.

„Práce na viaduktu zahájíme ihned první den výluky, tedy 3. června. Most není v dobrém technickém stavu a opravu již nemůžeme odkládat. Musím zdůraznit, že cílem oprav není zlepšení jeho parametrů, ale prodloužení životnosti,“ řekl ředitel oblastního ředitelství SŽDC v Brně Miroslav Konečný.

Dělníci odstraní koleje a štěrk, a to až po úroveň stávající izolace. Demontují zábradlí, římsy a části čelní stěny. Po sanaci horní části odkrytých kleneb položí podkladový beton s vodotěsnou izolací a zasypou štěrkem. Pak již bude možné položit koleje a začít s montáží trakčního vedení a položením nových kabelových tras. Celkové náklady na opravu mostu přes Křenovou ulici činí 55 milionů korun.

Železničáři opraví na hlavním nádraží i 4. nástupiště, přilehlou 6. kolej i služební přejezd. Vymění pražce a kolejnice dvou kolejí mezi hlavním nádražím a Židenicemi.

Další opravy čekají hlavní nádraží v Brně v letech 2018 a 2019. Vyžádají si téměř 2, 5 miliardy korun.

Opravy nádraží a jeho technologií jsou z dopravního a technického hlediska nutné bez ohledu na to, kde bude v budoucnu stát nádraží modernizované. Bez nich by totiž současné nádraží nemohlo nadále sloužit svému účelu. „Jedná se o opravy související s udržením provozuschopnosti železničního uzlu, která je v současnosti na hranici svých technických možností. Kapacita nádraží je ve špičkách již zcela vyčerpána. Opravy v následujících letech musí zajistit plynulý provoz do realizace nového nádraží,“ dodal Miroslav Konečný.

"Na koordinaci této i dalších velkých dopravních staveb se město pečlivě připravuje a aktivně se podílí," uvedl náměstek primátora Richard Mrázek. S výlukami na železnici se koordinují i další dopravní investice v Brně, aby bylo možné zajistit náhradní dopravu a zajistit co možná největší plynulost dopravy v Brně. Jednou z těch nejdůležitějších investičních akcí, které na letošní železniční výluku navazují, bude přesun tramvajových kolejí z Dornychu na Plotní. Více informací o tomto projektu najdete na webu strategických projektů.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít