Zelené střechy rostou v Brně jako houby po dešti. Bude ji mít i magistrát

  • 07. dubna 2021
Mezi dlouhodobé cíle města Brna patří připravit se na změnu klimatu a její dopad na životní prostředí. Vyzvalo proto firmy i občany, aby se zapojili do snižování emisí na území města. Samo jde příkladem a přijímá opatření na vlastních objektech, zařízeních a vozovém parku. Letos tak například „vyroste“ zelená střecha na budově magistrátu na Kounicově 67.

„V roce 2017 se Brno dobrovolně připojilo k Paktu starostů a primátorů, což je sdružení více než 9 tisíc signatářů z řad místních a regionálních samospráv z 57 zemí světa, kteří se zavazují snižovat emise. Jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cíle stanovuje akční plán, tzv. SECAP. Nyní začneme pracovat na jeho aktualizaci. Požádali jsme firmy a občany, aby do toho šli s námi a podíleli se na snižování produkce skleníkových plynů. Memorandum už podepsaly desítky firem a institucí, za což jim děkuji. Odpovědné chování k životnímu prostředí není zásadní jen pro naši generaci, ale především pro ty budoucí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) má letos v plánu zrealizovat extenzivní zelenou střechu na budově Kounicova 67. „Jedná se o střechu v zadní části budovy na přístupové terase. Realizace zahrnuje instalaci doplňkové protikořenové fólie, rozvrstvení substrátu a výsadbu řízků suchomilných rostlin, zejména rozchodníků a travin,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

V průběhu přípravy se zjistilo, že technický stav hydroizolační fólie střechy není dobrý a výsadba by mohla střechu narušit, je tedy potřeba tuto fólii odstranit a instalovat nové hydroizolační souvrství z PVC fólií včetně nových sanačních vpustí. Radní proto doporučili zastupitelům, aby na výměnu schválili 180 000 korun z rozpočtu města.

Kromě toho dnes Rada města Brna projednala poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu Podpora vytváření zelených střech v celkové výši 1 293 000 korun. V tomto programu bylo v předchozích dvou letech úspěšně podáno 204 žádostí o dotaci, v letošní výzvě, která začala 1. února a potrvá do 31. října, zatím OŽP obdržel 3 kompletní žádosti. Pro rok 2021 má Brno na tyto dotace vyčleněno 19 milionů korun.

Od udělení příslibu finanční podpory mají žadatelé 18měsíční lhůtu na realizaci zelené střechy, po jejím dokončení odevzdávají závěrečnou zprávu a veškeré podklady k vyúčtování dotace. Tyto hotové projekty jsou tedy odevzdávány, předkládány a schvalovány kontinuálně. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit poskytnutí dotací dalším 8 zrealizovaným projektům. „Jde o rodinné domy či jejich soubor, o garáž a průmyslový park,“ podotkl Petr Hladík.

Rovněž na začátku února odstartoval také dotační program Podpora využití srážkové vody, na který se v letošním roce počítá s 1 milionem korun. Podmínkou je získání příspěvku ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotačního programu Dešťovka. Polovinu výše státního příspěvku úspěšnému žadateli pošle město Brno, lidé tedy mohou na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady či splachování WC nebo na využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody získat až 75 % nákladů zpět.

Radní dnes doporučili zastupitelům poskytnout investiční dotace z rozpočtu města Brna v celkové výši 64 000 korun pro 4 řádně podané žádosti.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy