Přeskočit na obsah

Ze školní laboratoře časem do té skutečné. Brněnské školy dostanou didaktické sady pro malé vědce

13. ledna 2021
Z posledního mezinárodního šetření OECD v oblasti měření výsledků vzdělávání vyplývá, že čeští žáci a studenti ve školních znalostech nijak nevyčnívají. Ze 79 zemí a ekonomických regionů skončili v matematice na 22. místě a v přírodovědné gramotnosti na 21. příčce. Rozvíjet kompetence brněnských školáků právě v oblasti přírodních věd si klade za cíl projekt, díky němuž zdejší základní školy dostanou didaktické sady Přírodovědná laboratoř.

Brno realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, v jehož rámci pořizuje didaktické pomůcky pro základní školy zapojené do tohoto projektu. Přírodovědné laboratoře jsou určeny pro 40 z nich, které mají zájem o rozvoj kompetencí žáků v oblasti přírodních věd. Projekt je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„V našem městě sídlí respektovaná mezinárodní výzkumná pracoviště a univerzity. Díky nim by se Brno mohlo časem ještě viditelněji prosadit na poli evropské vědy. Špičkoví odborníci ale nepadají z nebe. Část jich může přilákat kariéra v některé ze zmíněných institucí, ale větší část si musíme zkrátka vychovat. Začít s budováním vztahu k přírodním vědám je nutno velice brzy, ideálně od první třídy. Proto nakoupíme sady didaktických pomůcek, díky kterým učitelé dětem ukážou přírodní zákonitosti zblízka,“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna proto vypsal veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 40 sad didaktických pomůcek Přírodovědná laboratoř pro I. stupeň ZŠ a 40 sad Přírodovědná laboratoř pro II. stupeň ZŠ. Předpokládané náklady činily 390 000 Kč bez DPH. Jako jediné hodnoticí kritérium byla stanovena nejnižší nabídková cena. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena jedna nabídka, a to Fakulty chemické VUT v Brně v ceně 382 000 Kč bez DPH (462 220 Kč včetně DPH). Rada města Brna dnes schválila uzavření kupní smlouvy s tímto dodavatelem. Sady budou dodány do 90 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky.

Sada pro první stupeň základních škol stojí 4 850 Kč bez DPH a obsahuje například kapesní mikroskop, kapesní digitální váhu, odměrný válec, siloměr, laserové ukazovátko, model elektrické baterie a další pomůcky. Připojeny jsou rovněž metodické materiály a návody. Cena sady pro druhý stupeň činí 4 700 Kč bez DPH, učitel a žáci v ní najdou hustoměr, sadu válečků z různých materiálů, ukázky krystalických látek nebo soupravu pomůcek pro demonstraci vzájemného silového působení částic atd.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.