Zdravotnická zařízení města hospodařila v roce 2021 vyrovnaně

  • 06. dubna 2022
Město Brno zřizuje čtyři příspěvkové organizace, které spadají pod magistrátní Odbor zdraví. Jsou jimi Nemocnice Milosrdných bratří, Úrazová nemocnice v Brně, Chovánek – dětské centrum rodinného typu a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. Radní se dnes seznámili s jejich účetními závěrkami.

„Všechny výše zmíněné příspěvkové organizace, vyjma Chovánku, jsou financovány ze zdravotního pojištění. Zároveň všechny dostávají provozní příspěvek z rozpočtu města Brna. Na základě předložených účetních závěrek mohu s radostí konstatovat, že tyto zdravotnické organizace hospodařily s rozvahou, vyrovnaně a jejich ekonomické výsledky dopadly kladně,“ upřesnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík

1. Chovánek
Organizace je zdravotnické zařízení, ale péče zde není financována ze zdravotního pojištění. Chovánek se skládá ze tří odlišných provozů. Dětské centrum pro děti do 3 let mělo v roce 2021 kapacitu 50 lůžek. Provoz zařízení je financován z rozpočtu města a z dalších zdrojů (finanční dary, přídavky na děti, platby od rodičů). Součástí Chovánku je i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 20 lůžek a Dětská skupina s kapacitou 12 míst. 

Výsledek hospodaření po zdanění je: 790 tisíc Kč.

2. Nemocnice Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří je nejstarší nemocnicí v Brně. Poskytuje ambulantní i lůžkovou péči pro spádovou oblast, která čítá cca 130 tisíc obyvatel. Služby jsou zde hrazeny ze zdravotního pojištění. Výnosy byly v roce 2021 ovlivněny pandemií nemoci covid-19, kdy došlo k bonifikaci zařízení, která se starala o covid pozitivní pacienty. 

Výsledek hospodaření po zdanění je: 55,629 milionů Kč.

3. Sdružení zdravotnických zařízení II Brno
Organizace hospodaří s vlastními prostředky z tržeb od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči, s příspěvkem od zřizovatele na provoz a příjmy z doplňkové činnosti (z pronájmů apod.). 

Výsledek hospodaření po zdanění je: 1,964 milionu Kč.

4. Úrazová nemocnice Brno
Úrazová nemocnice v Brně poskytuje specializovanou ambulantní a lůžkovou péči. Ta je hrazena ze zdravotního pojištění. Za pomoci provozních příspěvků od zřizovatele se nemocnici daří udržet vyrovnaný rozpočet. Výnosy byly v roce 2021 ovlivněny pandemií nemoci covid-19, kdy došlo k bonifikaci zařízení, která se starala o covid pozitivní pacienty.

Výsledek hospodaření po zdanění je: 36,099 milionu Kč. 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

Nejnovější tiskové zprávy