Přeskočit na obsah

Zastupitelstvo města Brna se seznámí s materiály k MotoGP, má se vyjádřit k budoucnosti závodů

07. prosince 2020

Celosvětová pandemie nemoci covid-19 a s ní související restrikce si vynutily prodloužení stávající původně pětileté smlouvy mezi promotérem seriálu MotoGP, společností Dorna Sports, S.L., a Spolkem pro GP ČR Brno o rok, tedy až do ročníku 2021. Díky tomu se sice letos v srpnu podařilo závody odjet, ale zároveň nečekaně eskalovaly fatální problémy s kvalitou povrchu Masarykova okruhu.

Pořádající Spolek se tak nezaviněně ocitl v těžko předvídatelné a prakticky neřešitelné situaci, kdy má uzavřené smlouvy s promotérem a s vlastníkem Masarykova okruhu pouze na příští rok, ale je po něm Mezinárodní motocyklovou federací (FIM) i společností Dorna Sports, S.L., striktně požadována okamžitá zásadní oprava povrchu dráhy a únikových zón v předpokládané hodnotě minimálně 100 milionů korun. Tu by bylo možné, byť s obtížemi, realizovat pouze za předpokladu, že by se takto vzniklé náklady rozložily do delšího časovém úseku, ideálně tedy na další standardní pětiletý pořadatelský cyklus let 2022–2026. Dohoda na podobě nového kontraktu se společností Dorna Sports, S.L., však vázne na požadavku příliš vysokého zalistovacího poplatku ve výši 9 milionů eur ročně, tedy kolem 240 milionů za jeden odjetý závod. Výrazně negativní je také postoj Ministerstva pro místní rozvoj, které bylo opakovaně žádáno o mimořádnou dotaci na opravu dráhy i o navýšení příspěvku pro příští ročníky, o nichž se vyjednává. Tyto požadavky považuje Spolek za legitimní s ohledem na stávající katastrofální ekonomickou situaci měst a krajů a také proto, že větší část daňových příjmů plynoucích z pořádání brněnské velké ceny inkasuje stát. Ze vzájemné komunikace Spolku s MMR vyplývá, že současný příspěvek na zalistovací poplatek považuje ministerstvo za dostačující míru podpory, navíc podmiňuje jeho vyplacení za rok 2020 odjetím Grand Prix i v roce 2021, a to u vědomí toho, že brněnský okruh není zařazen v závodním kalendáři právě z důvodu nevyhovující trati. Nově také společnost Automotodrom Brno, a.s., vznesla požadavky ohledně úpravy okruhu v minulých letech.

 „Všechny dokumenty z poslední doby, které se týkají komunikace Spolku s ostatními subjekty, tedy se společností Dorna Sports, S.L., s Automotodromem Brno, a.s., a Ministerstvem pro místní rozvoj, spolu se shrnutím celé situace předkládáme na zítřejší zasedání Zastupitelstva města Brna jako součást materiálu, v němž pořádající Spolek žádá o prodloužení období týkajícího se pověření závazkem veřejné služby ve vztahu ke konání ročníku 2020, a to z data 31. 12. 2020 na 28. 2. 2021. Jedině tak jsme schopni dokončit rozběhnutá jednání a informovat o jejich konečných výsledcích zastupitele,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: Je také předložen návrh, aby zastupitelstvo vzhledem k okolnostem a především proto, že akce není zařazena v kalendáři FIM, souhlasilo s tím, že se závody MotoGP v Brně v roce 2021 nepojedou.“

Z materiálů předložených Zastupitelstvu města Brna vyplývá, že realizace závodů série MotoGP by v Brně v letech 2022–2026 byla možná pouze za předpokladu, že by ze strany společnosti Dorna Sports, S.L., došlo k výraznému snížení zalistovacího poplatku nebo pokud by došlo k zásadně většímu zapojení finančních prostředků z úrovně státu.

„Podobné rozhodování čeká i Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na zasedání 17. prosince. Aniž bych chtěl předjímat výsledek hlasování, předpokládám, že budeme s městem Brnem ve shodě,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Kontakty:

Bc. Filip Poňuchálek                                              Monika Brindzáková
Magistrát města Brna                                            Krajský úřad Jihomoravského kraje
Tiskové středisko                                                    Tiskové oddělení
tel.: +420 542 172 162                                           tel.: +420 541 651 608
mob.: +420 773 785 318                                       mob.: +420 604 309 711
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz                        e-mail: brindzakova.monika@jmk.cz
Brno, 07. 12. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.