Zastupitelé vrátili nový územní plán k dopracování. Dále projednali více než 200 bodů

  • 22. června 2022
  • 2 minuty čtení
(fpo) – Hlavním tématem červnového zasedání zastupitelů bylo projednání nového územního plánu. Po několikahodinové debatě jej vrátili pořizovateli k dopracování. V dalších bodech schválili dotace na podporu mládežnického sportu, vyhlášku o nočním klidu nebo smlouvy o spolupráci s investory.

Nový územní plán byl stěžejním tématem, které zastupitelé projednávali několik hodin. Po rozpravě byl dokument vrácen k dopracování, a to na základě šesti schválených pokynů. Ty se týkají například zpřesnění a doplnění regulace zástavby ve stabilizovaných plochách (především ve vnitroblocích) nebo rozčlenění typů ploch s rozdílným způsobem využití PLOCHY BYDLENÍ, a to na plochy vymezené pro individuální (v rodinných domech) a hromadné bydlení (v bytových domech). V platnosti zůstává stávající územní plán.

V rámci programu na podporu mládežnického sportu pro období 2022/2023 bude 172 žádajícím spolkům rozděleno 106 milionů korun. Poskytnutí neinvestičních dotací těmto subjektům zastupitelstvo posvětilo v návaznosti na rozhodnutí radních, o kterém jsme psali v této tiskové zprávě.

Brno se chce ucházet o titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2028. Podání přihlášky pro první kolo evropské soutěže oficiálně schválili zastupitelé. Podrobněji je téma popsáno v následujícím textu.

Město pokračuje ve spolupráci s developery na budování nezbytné infrastruktury. Schváleny byly dvě smlouvy, které se týkají projektů v oblastech Trnitá a Nová Zbrojovka.

Pravidla pronájmu obecních bytů doznala změn. Konkrétně se týkají startovacího bydlení. Namísto nynějšího limitu 35 let se do něj nově mohou hlásit lidé až do 40. Tématu se věnujeme v této zprávě na webu města.

Zastupitelé schválili znění obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. V příloze tohoto dokumentu jsou uvedeny akce, které se smějí konat i po 22. hodině.

Veškeré materiály, které Zastupitelstvo města Brna projednalo, najdete v následujícím odkaze: https://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta-brna/materialy-k-jednani-na-zmb/

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít