Přeskočit na obsah

Zastupitelé schválili rozpočet města Brna na příští rok

08. prosince 2020

Jedním z hlavních bodů dnešního zasedání Zastupitelstva města Brna bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2021. Ten reagoval na současnou ekonomickou situaci, která je zásadně ovlivněna pandemií nemoci covid-19, a je v něm zahrnut i negativní dopad očekávané změny daňové legislativy. Zastupitelé návrh podpořili a rozpočet schválili.

Sestavování rozpočtu města Brna na příští rok nebylo za současné situace vůbec jednoduché. S koaličními partnery jsme se tímto zabývali několik týdnů a zvažovali každou položku. Bohužel se musíme vyrovnat s propadem daňových výnosů, které jsou o 2,2 miliardy nižší oproti letošnímu roku. Úspory jsme tedy hledali téměř ve všech oblastech. Přesto nechceme výrazně omezit investice, ty se budou podílet 31,2 % na celkových výdajích města,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Schválený rozpočet města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2021: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2020

schválený rozpočet 2021

rozdíl

%

ZDROJE

16 010,5

15 275,8

- 734,7

-4,6

Příjmy

14 075,0

13 767,8

- 307,2

-2,2

- daňové

11 804,0

  9 599,8

-2 204,2

-18,7

- nedaňové

    685,1

     830,7

+ 145,6

+21,2

- kapitálové

    590,0

  1 710,7

+1 120,7

+190,0

- transfery

    995,9

  1 626,6

+ 630,7

+63,3

Financování

  1 935,5

  1 508,0

- 427,5

-22,1

 

 

 

 

 

VÝDAJE

16 010,5

15 275,8

- 734,7

-4,6

Běžné (provozní)

11 303,6

10 515,3

- 788,3

-7,0

Kapitálové

  4 706,9

  4 760,5

+ 53,6

+1,1

Pokles příjmů chceme pokrýt například prodejem pozemků za 850 milionů Kč a případným prodejem akcií Technologického parku Brno. Úsporami běžných výdajů získáme dalších 300 milionů Kč a snížením transferů městským částem 83 milionů Kč. Zapojením cizích zdrojů z úvěru, a to na financování investičních akcí, navýšíme rozpočet o 1,4 miliardy Kč,“ dodala primátorka.

V rozpočtu na rok 2021 je zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (31,2 %).

K nejvýznamnějším akcím patří:

- v odvětví dopravy Tramvaj Plotní, Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, VMO Žabovřeská I a VMO Tomkovo nám./Rokytova,

- v odvětví sportu a tělovýchovy Multifunkční sportovní a kulturní centrum (příprava projektu), Atletická hala kampus, 25m bazén na stadionu za Lužánkami, Sportovní areál Anthropos a Wellness na Kraví hoře,

- v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum.

Pokračuje realizace významného projektu Dostavba kanalizace v Brně II. (767 milionů Kč), na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 570 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby je na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou vyčleněno 464,5 milionu Kč.

Materiál, který měli k dispozici zastupitelé, je dostupný online zde.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.