Zastupitelé schválili rozpočet města Brna na příští rok

  • 08. prosince 2020
Jedním z hlavních bodů dnešního zasedání Zastupitelstva města Brna bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2021. Ten reagoval na současnou ekonomickou situaci, která je zásadně ovlivněna pandemií nemoci covid-19, a je v něm zahrnut i negativní dopad očekávané změny daňové legislativy. Zastupitelé návrh podpořili a rozpočet schválili.

Sestavování rozpočtu města Brna na příští rok nebylo za současné situace vůbec jednoduché. S koaličními partnery jsme se tímto zabývali několik týdnů a zvažovali každou položku. Bohužel se musíme vyrovnat s propadem daňových výnosů, které jsou o 2,2 miliardy nižší oproti letošnímu roku. Úspory jsme tedy hledali téměř ve všech oblastech. Přesto nechceme výrazně omezit investice, ty se budou podílet 31,2 % na celkových výdajích města,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Schválený rozpočet města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2021: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2020

schválený rozpočet 2021

rozdíl

%

ZDROJE

16 010,5

15 275,8

- 734,7

-4,6

Příjmy

14 075,0

13 767,8

- 307,2

-2,2

- daňové

11 804,0

  9 599,8

-2 204,2

-18,7

- nedaňové

    685,1

     830,7

+ 145,6

+21,2

- kapitálové

    590,0

  1 710,7

+1 120,7

+190,0

- transfery

    995,9

  1 626,6

+ 630,7

+63,3

Financování

  1 935,5

  1 508,0

- 427,5

-22,1

 

 

 

 

 

VÝDAJE

16 010,5

15 275,8

- 734,7

-4,6

Běžné (provozní)

11 303,6

10 515,3

- 788,3

-7,0

Kapitálové

  4 706,9

  4 760,5

+ 53,6

+1,1

Pokles příjmů chceme pokrýt například prodejem pozemků za 850 milionů Kč a případným prodejem akcií Technologického parku Brno. Úsporami běžných výdajů získáme dalších 300 milionů Kč a snížením transferů městským částem 83 milionů Kč. Zapojením cizích zdrojů z úvěru, a to na financování investičních akcí, navýšíme rozpočet o 1,4 miliardy Kč,“ dodala primátorka.

V rozpočtu na rok 2021 je zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (31,2 %).

K nejvýznamnějším akcím patří:

- v odvětví dopravy Tramvaj Plotní, Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, VMO Žabovřeská I a VMO Tomkovo nám./Rokytova,

- v odvětví sportu a tělovýchovy Multifunkční sportovní a kulturní centrum (příprava projektu), Atletická hala kampus, 25m bazén na stadionu za Lužánkami, Sportovní areál Anthropos a Wellness na Kraví hoře,

- v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum.

Pokračuje realizace významného projektu Dostavba kanalizace v Brně II. (767 milionů Kč), na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 570 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby je na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou vyčleněno 464,5 milionu Kč.

Materiál, který měli k dispozici zastupitelé, je dostupný online zde.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy