Přeskočit na obsah

Zastupitelé projednali odpovědnost za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků. Chtějí změnit statut

10. prosince 2019

Když loni v září brněnské zastupitelstvo projednávalo úhradu bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků městskou částí Brno-Líšeň, uložilo Radě města Brna stanovit jasná pravidla, kterými se město bude v této věci řídit. V listopadu tato pravidla radní přijali a dnes je schválili zastupitelé. Chtějí také změnit Statut města Brna, aby byl v souladu s přijatými pravidly.

V minulosti došlo k nejasnostem při výkladu článku 26 Statutu města Brna, který řeší působnost městských částí v oblasti majetku. Brněnští zastupitelé totiž 4. září 2018 projednávali úhradu bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, které vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemky se nachází v oploceném uzavřeném areálu ZŠ a MŠ Horníkova 1, jejímž zřizovatelem je městská část Brno-Líšeň, přičemž ostatní okolní pozemky ve školním areálu jsou svěřeny městské části Brno-Líšeň. A právě kvůli nejasnostem, jak určovat odpovědnost za bezdůvodné obohacení, zastupitelé uložili Radě města Brna stanovit jasná pravidla, kterými se bude město Brno v této otázce řídit. 

Navržená „Pravidla odpovědnosti za úhradu bezdůvodného obohacení vzniklého bezesmluvním užíváním nemovitých věcí ve vlastnictví třetích osob“ dnes schválili zastupitelé a radní v souladu s nimi novelizují Statut města Brna.

Potřebujeme do budoucna stanovit odpovědnost k úhradě oprávněného bezdůvodného obohacení mezi městem Brnem a městskými částmi tak, aby se předcházelo možným sporům. Základním principem pravidel je »kdo užívá, ten i platí«. Nyní je třeba pravidla promítnout i do příslušných ustanovení Statutu města Brna. Tato úprava založená na jasné odpovědnosti zúčastněných stran umožní všem zahrnout pravidla do procesních postupů a finančních plánů. Celý proces se tak stane čitelnější a předvídatelnější,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Z pravidel vyplývá, že město Brno hradí oprávněné bezdůvodné obohacení v případě, že nemovité věci ve vlastnictví třetích osob bezesmluvně užívá město, jeho příspěvková organizace nebo organizační složka města Brna, vyjma městské části. Městská část hradí oprávněné bezdůvodné obohacení v případě, že nemovité věci ve vlastnictví třetích osob bezesmluvně užívá městská část, její příspěvková organizace nebo organizační složka městské části.

 Pokud bude za městskou část nuceno závazky plnit město, má Zastupitelstvo města Brna právo přistoupit ke srážkám do výše 50 % poukazovaných částek příjmů v příslušném kalendářním roce až do úplného vyrovnání takto vzniklé pohledávky, navýšené o každoroční míru inflace a o penále ve výši obvyklých úroků peněžních ústavů, nebo má právo odejmout městské části svěřený majetek. Odpovědný subjekt je povinen uhradit bezdůvodné obohacení na základě kvalifikované výzvy třetí strany. O existenci takové výzvy se musí město Brno a městská část vzájemně informovat.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.