Přeskočit na obsah

Zastupitelé projednali odpovědnost za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků. Chtějí změnit statut

10. prosince 2019
Když loni v září brněnské zastupitelstvo projednávalo úhradu bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků městskou částí Brno-Líšeň, uložilo Radě města Brna stanovit jasná pravidla, kterými se město bude v této věci řídit. V listopadu tato pravidla radní přijali a dnes je schválili zastupitelé. Chtějí také změnit Statut města Brna, aby byl v souladu s přijatými pravidly.

V minulosti došlo k nejasnostem při výkladu článku 26 Statutu města Brna, který řeší působnost městských částí v oblasti majetku. Brněnští zastupitelé totiž 4. září 2018 projednávali úhradu bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, které vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemky se nachází v oploceném uzavřeném areálu ZŠ a MŠ Horníkova 1, jejímž zřizovatelem je městská část Brno-Líšeň, přičemž ostatní okolní pozemky ve školním areálu jsou svěřeny městské části Brno-Líšeň. A právě kvůli nejasnostem, jak určovat odpovědnost za bezdůvodné obohacení, zastupitelé uložili Radě města Brna stanovit jasná pravidla, kterými se bude město Brno v této otázce řídit. 

Navržená „Pravidla odpovědnosti za úhradu bezdůvodného obohacení vzniklého bezesmluvním užíváním nemovitých věcí ve vlastnictví třetích osob“ dnes schválili zastupitelé a radní v souladu s nimi novelizují Statut města Brna.

Potřebujeme do budoucna stanovit odpovědnost k úhradě oprávněného bezdůvodného obohacení mezi městem Brnem a městskými částmi tak, aby se předcházelo možným sporům. Základním principem pravidel je »kdo užívá, ten i platí«. Nyní je třeba pravidla promítnout i do příslušných ustanovení Statutu města Brna. Tato úprava založená na jasné odpovědnosti zúčastněných stran umožní všem zahrnout pravidla do procesních postupů a finančních plánů. Celý proces se tak stane čitelnější a předvídatelnější,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Z pravidel vyplývá, že město Brno hradí oprávněné bezdůvodné obohacení v případě, že nemovité věci ve vlastnictví třetích osob bezesmluvně užívá město, jeho příspěvková organizace nebo organizační složka města Brna, vyjma městské části. Městská část hradí oprávněné bezdůvodné obohacení v případě, že nemovité věci ve vlastnictví třetích osob bezesmluvně užívá městská část, její příspěvková organizace nebo organizační složka městské části.

 Pokud bude za městskou část nuceno závazky plnit město, má Zastupitelstvo města Brna právo přistoupit ke srážkám do výše 50 % poukazovaných částek příjmů v příslušném kalendářním roce až do úplného vyrovnání takto vzniklé pohledávky, navýšené o každoroční míru inflace a o penále ve výši obvyklých úroků peněžních ústavů, nebo má právo odejmout městské části svěřený majetek. Odpovědný subjekt je povinen uhradit bezdůvodné obohacení na základě kvalifikované výzvy třetí strany. O existenci takové výzvy se musí město Brno a městská část vzájemně informovat.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.