Přeskočit na obsah

Zastupitelé projednali odpovědnost za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků. Chtějí změnit statut

10. prosince 2019

Když loni v září brněnské zastupitelstvo projednávalo úhradu bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků městskou částí Brno-Líšeň, uložilo Radě města Brna stanovit jasná pravidla, kterými se město bude v této věci řídit. V listopadu tato pravidla radní přijali a dnes je schválili zastupitelé. Chtějí také změnit Statut města Brna, aby byl v souladu s přijatými pravidly.

V minulosti došlo k nejasnostem při výkladu článku 26 Statutu města Brna, který řeší působnost městských částí v oblasti majetku. Brněnští zastupitelé totiž 4. září 2018 projednávali úhradu bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, které vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemky se nachází v oploceném uzavřeném areálu ZŠ a MŠ Horníkova 1, jejímž zřizovatelem je městská část Brno-Líšeň, přičemž ostatní okolní pozemky ve školním areálu jsou svěřeny městské části Brno-Líšeň. A právě kvůli nejasnostem, jak určovat odpovědnost za bezdůvodné obohacení, zastupitelé uložili Radě města Brna stanovit jasná pravidla, kterými se bude město Brno v této otázce řídit. 

Navržená „Pravidla odpovědnosti za úhradu bezdůvodného obohacení vzniklého bezesmluvním užíváním nemovitých věcí ve vlastnictví třetích osob“ dnes schválili zastupitelé a radní v souladu s nimi novelizují Statut města Brna.

Potřebujeme do budoucna stanovit odpovědnost k úhradě oprávněného bezdůvodného obohacení mezi městem Brnem a městskými částmi tak, aby se předcházelo možným sporům. Základním principem pravidel je »kdo užívá, ten i platí«. Nyní je třeba pravidla promítnout i do příslušných ustanovení Statutu města Brna. Tato úprava založená na jasné odpovědnosti zúčastněných stran umožní všem zahrnout pravidla do procesních postupů a finančních plánů. Celý proces se tak stane čitelnější a předvídatelnější,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Z pravidel vyplývá, že město Brno hradí oprávněné bezdůvodné obohacení v případě, že nemovité věci ve vlastnictví třetích osob bezesmluvně užívá město, jeho příspěvková organizace nebo organizační složka města Brna, vyjma městské části. Městská část hradí oprávněné bezdůvodné obohacení v případě, že nemovité věci ve vlastnictví třetích osob bezesmluvně užívá městská část, její příspěvková organizace nebo organizační složka městské části.

 Pokud bude za městskou část nuceno závazky plnit město, má Zastupitelstvo města Brna právo přistoupit ke srážkám do výše 50 % poukazovaných částek příjmů v příslušném kalendářním roce až do úplného vyrovnání takto vzniklé pohledávky, navýšené o každoroční míru inflace a o penále ve výši obvyklých úroků peněžních ústavů, nebo má právo odejmout městské části svěřený majetek. Odpovědný subjekt je povinen uhradit bezdůvodné obohacení na základě kvalifikované výzvy třetí strany. O existenci takové výzvy se musí město Brno a městská část vzájemně informovat.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.