Přeskočit na obsah

Zástupci města zahájí konzultace se zájemci o výstavbu chytré čtvrti Špitálka

08. března 2022

Po představení tzv. Bílé knihy hledá Špitálka svého investora. Zástupci města Brna zahájí v dubnu předběžné tržní konzultace se zájemci o výstavbu chytré čtvrti. Konzultace proběhnou ve třech fázích a jejich výsledkem bude příprava zadávacích podmínek pro následující výběrové řízení.

Jednotlivá setkání mají informovat co nejširší okruh možných partnerů o záměrech a požadavcích města na výstavbu chytré čtvrti. Během konzultací proberou zástupci města spolu s potenciálními strategickými partnery celkové nastavení projektu. Účastníci sezení ověří, zda bude projekt revitalizace Špitálky životaschopný na několik desítek let, finančně udržitelný a zda bude splňovat požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Diskuze bude řešit také zachování genia loci lokality včetně chladicí věže a zatraktivnění veřejného prostoru.

Formát předběžných tržních konzultací představuje v přístupu města k rozvoji území novinku. „Před vyhlášením výběrového řízení chceme v prvé řadě sladit naše požadavky s pohledem investorů. Na výstavbě chytré čtvrti nám velmi záleží, proto chceme pozorně vyslechnout také názory těch, kteří budou mít finální přestavbu Špitálky na starost. Teprve po tomto inovativním kroku proběhne standardní výběrové řízení,” vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Z důvodu komplexnosti celého projektu proběhnou konzultace ve třech fázích, které se mohou dále členit na několik dílčích kol. Přípustná jsou také individuální jednání. Každou fázi zahájí hromadná konzultace, které se bude moct zúčastnit neomezený okruh předem registrovaných zájemců. K tržním konzultacím jsou zváni tuzemští i zahraniční investoři. Podklady pro konzultace, včetně průvodního dopisu, naleznou zájemci na webových stránkách projektu respitalka.brno.cz nebo skrze oficiální profil města Brna na portálu EZAK.

První kolo konzultací proběhne 12. dubna. Možní budoucí partneři se na úvodním setkání seznámí s projektem chytré čtvrti z hlediska jeho funkčního a technického provedení a environmentální udržitelnosti. Zástupci města předpokládají, že během diskuze zazní ze strany oslovených subjektů také návrhy alternativních řešení či vylepšení projektu. Během druhé fáze se bude hledat životaschopný koncept financování projektu. Závěrečná třetí fáze pak poslouží k precizování zadávacích podmínek výběrového řízení, které se uskuteční na začátku roku 2023. Během celého procesu budou městu asistovat manažeři staveb Proficheck a advokáti z KroupaHelan.

Konkrétní požadavky města na revitalizaci Špitálky obsahuje tzv. Bílá kniha, kterou zhotovil ateliér A8000 ve spolupráci s řadou expertů z brněnského magistrátu a městských firem. 

Bílá kniha navazuje na dříve představený Master plán a stanovuje podmínky realizace stavby s důrazem na využití inovativních technologií a přístupů. Oba dokumenty – Master plán i Bílá kniha – poslouží během tržních konzultací jako výchozí podklady pro jednání. V procesu revitalizace Špitálky sleduje město dílčí cíle. Mezi ně patří vytvoření nových pracovních příležitostí a podnikatelských aktivit, zlepšení životního prostředí v lokalitě a zvýšení atraktivity Brna,“ uvedl Filip Chvátal, radní města Brna pro územní plánování a rozvoj.

Projekt chytré čtvrti Špitálka je součástí evropského projektu RUGGEDISED financovaného z programu Horizon 2020.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.