Přeskočit na obsah

Zástupci města zahájí konzultace se zájemci o výstavbu chytré čtvrti Špitálka

08. března 2022
Po představení tzv. Bílé knihy hledá Špitálka svého investora. Zástupci města Brna zahájí v dubnu předběžné tržní konzultace se zájemci o výstavbu chytré čtvrti. Konzultace proběhnou ve třech fázích a jejich výsledkem bude příprava zadávacích podmínek pro následující výběrové řízení.

Jednotlivá setkání mají informovat co nejširší okruh možných partnerů o záměrech a požadavcích města na výstavbu chytré čtvrti. Během konzultací proberou zástupci města spolu s potenciálními strategickými partnery celkové nastavení projektu. Účastníci sezení ověří, zda bude projekt revitalizace Špitálky životaschopný na několik desítek let, finančně udržitelný a zda bude splňovat požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Diskuze bude řešit také zachování genia loci lokality včetně chladicí věže a zatraktivnění veřejného prostoru.

Formát předběžných tržních konzultací představuje v přístupu města k rozvoji území novinku. „Před vyhlášením výběrového řízení chceme v prvé řadě sladit naše požadavky s pohledem investorů. Na výstavbě chytré čtvrti nám velmi záleží, proto chceme pozorně vyslechnout také názory těch, kteří budou mít finální přestavbu Špitálky na starost. Teprve po tomto inovativním kroku proběhne standardní výběrové řízení,” vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Z důvodu komplexnosti celého projektu proběhnou konzultace ve třech fázích, které se mohou dále členit na několik dílčích kol. Přípustná jsou také individuální jednání. Každou fázi zahájí hromadná konzultace, které se bude moct zúčastnit neomezený okruh předem registrovaných zájemců. K tržním konzultacím jsou zváni tuzemští i zahraniční investoři. Podklady pro konzultace, včetně průvodního dopisu, naleznou zájemci na webových stránkách projektu respitalka.brno.cz nebo skrze oficiální profil města Brna na portálu EZAK.

První kolo konzultací proběhne 12. dubna. Možní budoucí partneři se na úvodním setkání seznámí s projektem chytré čtvrti z hlediska jeho funkčního a technického provedení a environmentální udržitelnosti. Zástupci města předpokládají, že během diskuze zazní ze strany oslovených subjektů také návrhy alternativních řešení či vylepšení projektu. Během druhé fáze se bude hledat životaschopný koncept financování projektu. Závěrečná třetí fáze pak poslouží k precizování zadávacích podmínek výběrového řízení, které se uskuteční na začátku roku 2023. Během celého procesu budou městu asistovat manažeři staveb Proficheck a advokáti z KroupaHelan.

Konkrétní požadavky města na revitalizaci Špitálky obsahuje tzv. Bílá kniha, kterou zhotovil ateliér A8000 ve spolupráci s řadou expertů z brněnského magistrátu a městských firem. 

Bílá kniha navazuje na dříve představený Master plán a stanovuje podmínky realizace stavby s důrazem na využití inovativních technologií a přístupů. Oba dokumenty – Master plán i Bílá kniha – poslouží během tržních konzultací jako výchozí podklady pro jednání. V procesu revitalizace Špitálky sleduje město dílčí cíle. Mezi ně patří vytvoření nových pracovních příležitostí a podnikatelských aktivit, zlepšení životního prostředí v lokalitě a zvýšení atraktivity Brna,“ uvedl Filip Chvátal, radní města Brna pro územní plánování a rozvoj.

Projekt chytré čtvrti Špitálka je součástí evropského projektu RUGGEDISED financovaného z programu Horizon 2020.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.