Přeskočit na obsah

Zástupci města a zhotovitele dnes předali Národnímu divadlu Brno kompletně zrekonstruovanou administrativně-technickou budovu na Rooseveltově

04. října 2021
Národní divadlo Brno má k dispozici kompletně zrekonstruovanou administrativně-technickou budovu. Město do opravy a přístavby investovalo téměř 63 milionů bez DPH, práce trvaly dva a půl roku. Dnes byly prostory na Rooseveltově 13 slavnostně otevřeny.

„Budova, kterou jsme dnes slavnostně otevřeli a symbolicky předali divadlu k užívání, pochází z druhé poloviny 19. století, konkrétně z let 1865–6, a její stav před rekonstrukcí bych se nebála označit za bezútěšný. Proto byl nezbytný opravdu razantní zásah, jak dokládá výčet provedených prací: bylo nutné provedení statického zajištění objektu včetně výměny stávajících stropů a krovu, zesílení uliční obvodové a středové zdi. Dále proběhla sanace suterénního zdiva proti zemní vlhkosti, byla vyměněna všechna okna, dveře a provedeny veškeré nové rozvody instalací a budova získala novou fasádu. Součástí projektu byla i přístavba výtahu a stavba vedlejší budovy ve dvorním traktu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Národní divadlo Brno získalo místo pro archiv, kancelářské zázemí, fotoateliér, zkušebnu se šatnami, dílny pro výrobu rekvizit a jejich sklad. Zcela nově je využit půdní prostor, kde vzniklo 7 dvoulůžkových pokojů pro ubytování hostujících herců, což lze v dnešní době považovat za naprosto nezbytný standard. V nové dvorní budově se nachází barvírna a sklad,“ zhodnotil přínos pro divadlo náměstek primátorky Tomáš Koláčný a sdělil: „Rekonstrukce byla zahájena na přelomu let 2017–18. Zhotovitelem byla společnost OHL ŽS, a. s, dnešní OHLA ŽS, a.s. Celkové náklady města Brna činily 62,8 milionů korun bez DPH.“

Město věnuje svým zřizovaným kulturním organizacím pozornost dlouhodobě. „V případě Národního divadla bych připomněl mnohaletou rekonstrukci Janáčkova divadla za více než 636 milionů korun bez DPH, která skončila před dvěma lety a díky níž máme v Brně technicky nejlépe disponovanou divadelní scénu pro uvádění oper a baletů v naší zemi,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer a dodal: „Nelehká doba covidu přinesla dočasně i smysluplné využití prostor Bohémy, nicméně stále trvá náš záměr najít pro tuto bývalou restauraci vhodnou koncepční náplň. Stále také řešíme problém se skladováním a výrobou kulis, který trápí divadlo dlouhodobě.“

Nové administrativně-technické zázemí vítá i ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser: „Nová budova na Rooseveltově představuje skutečně razantní zlepšení podmínek pro naši práci. Činoherní soubor konečně po dlouhých desítkách let získává adekvátní vzdušnou a prostornou zkušebnu, kde bude možné v kultivovaných podmínkách zkoušet inscenace s velkým obsazením pro Mahenovo divadlo. V rámci zkušebního provozu zde například proběhlo přezkušování inscenace Hana, ve které je na jevišti téměř celý soubor. Oceňuji nové prostory pro rekvizitáře s technickým vybavením, které odpovídá současným bezpečnostním standardům, a zcela novou barvírnu látek a patinérnu pro naše krejčovny, také pracovní stoly s odsáváním a celkově uspokojující dílenské prostory a sklady. Dále důstojné podmínky pro hudební archiv, tedy dostatečný skladovací prostor, jenž je moderně vytápěn a odvětráván a chrání cenné dokumenty pro další generace umělců a badatelů. Konečně máme i bolestně chybějící zasedací místnost pro větší porady. Velký význam má také to, že disponujeme pokoji pro ubytování hostujících umělců, kterých se v reprízách našich inscenací střídají měsíčně desítky. To vše dohromady považuji opravdu za velkou pomoc pro největší brněnskou kulturní organizaci.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Marketing/PR NdB
Zuzana Žáková Klimplová
tel.: +420 725 798 097
e-mail: klimplova@ndbrno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.