Zasedání politického poradního sboru projektu Rapid Re-Housing - Tiskový servis