Zasedání Komory statutárních měst SMO ČR a zahájení konference Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát - Tiskový servis