Zápas, vzpírání a mužské i ženské rugby se přesouvají do I. kategorie sportů v rámci metodiky na podporu vrcholového sportu. Mají tak šanci získat více peněz - Tiskový servis

Zápas, vzpírání a mužské i ženské rugby se přesouvají do I. kategorie sportů v rámci metodiky na podporu vrcholového sportu. Mají tak šanci získat více peněz

  • 08. června 2022
  • 2 minuty čtení

Brněnské sportovní oddíly uspěly se žádostmi o přeřazení do I. kategorie sportů v rámci Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně. Šanci získat více peněz tak mají zápas, vzpírání a mužské i ženské rugby.

„Systém podpory vrcholového sportu ve městě Brně je nastaven od roku 2003 na základě postupně aktualizovaných a Zastupitelstvem města Brna schvalovaných dokumentů. V současné době je platná Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně. V ní jsou v I. skupině zejména sporty uvedené jako prioritní ve schválené Koncepci sportu města Brna na léta 2018–2030. Přeřazením do I. skupiny získají brněnské sportovní kluby, které provozují na vrcholné úrovni zápas, vzpírání a mužské i ženské rugby, výhodnější postavení při rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města Brna,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

V individuálních sportech požádal oddíl TAK Hellas Brno o přeřazení sportovních odvětví zápas a vzpírání. Oddíl zápasu dlouhodobě pracuje s mládeží, patří k největším a nejúspěšnějším zápasnickým klubům v ČR. Každoročně získávají závodníci klubu tituly MČR a nejlepší členové se účastní vrcholných evropských a světových soutěží. 5 sportovců z klubu je zařazeno do reprezentace ČR, mezi nejúspěšnější patří Adéla Hanzlíčková. Oddíl vzpírání patří také mezi nejúspěšnější v ČR. Muži startují v I. lize, kde jim patří 4. místo, družstvo žen úspěšně startuje v I. lize již několik let a v soutěži jsou na 1. místě. Závodnice Simona Hertlová dlouhodobě patří mezi reprezentantky ČR a účastní se také evropských a světových soutěží. Členky klubu získaly na ME U23 7. a 9. místo.

V kolektivních sportech požádal o změnu Rugby Club Dragon Brno. Družstvo mužů Rugby Clubu Dragon Brno, z.s. hraje dlouhodobě nejvyšší soutěž, několik hráčů je stabilně v reprezentaci. Ženy se prozatím účastní druhé ligy. V klubu je zřízeno Českou ragbyovou unií Sportovní centrum mládeže.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky