Přeskočit na obsah

Zápas, vzpírání a mužské i ženské rugby se přesouvají do I. kategorie sportů v rámci metodiky na podporu vrcholového sportu. Mají tak šanci získat více peněz

08. června 2022
Brněnské sportovní oddíly uspěly se žádostmi o přeřazení do I. kategorie sportů v rámci Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně. Šanci získat více peněz tak mají zápas, vzpírání a mužské i ženské rugby.

„Systém podpory vrcholového sportu ve městě Brně je nastaven od roku 2003 na základě postupně aktualizovaných a Zastupitelstvem města Brna schvalovaných dokumentů. V současné době je platná Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně. V ní jsou v I. skupině zejména sporty uvedené jako prioritní ve schválené Koncepci sportu města Brna na léta 2018–2030. Přeřazením do I. skupiny získají brněnské sportovní kluby, které provozují na vrcholné úrovni zápas, vzpírání a mužské i ženské rugby, výhodnější postavení při rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města Brna,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

V individuálních sportech požádal oddíl TAK Hellas Brno o přeřazení sportovních odvětví zápas a vzpírání. Oddíl zápasu dlouhodobě pracuje s mládeží, patří k největším a nejúspěšnějším zápasnickým klubům v ČR. Každoročně získávají závodníci klubu tituly MČR a nejlepší členové se účastní vrcholných evropských a světových soutěží. 5 sportovců z klubu je zařazeno do reprezentace ČR, mezi nejúspěšnější patří Adéla Hanzlíčková. Oddíl vzpírání patří také mezi nejúspěšnější v ČR. Muži startují v I. lize, kde jim patří 4. místo, družstvo žen úspěšně startuje v I. lize již několik let a v soutěži jsou na 1. místě. Závodnice Simona Hertlová dlouhodobě patří mezi reprezentantky ČR a účastní se také evropských a světových soutěží. Členky klubu získaly na ME U23 7. a 9. místo.

V kolektivních sportech požádal o změnu Rugby Club Dragon Brno. Družstvo mužů Rugby Clubu Dragon Brno, z.s. hraje dlouhodobě nejvyšší soutěž, několik hráčů je stabilně v reprezentaci. Ženy se prozatím účastní druhé ligy. V klubu je zřízeno Českou ragbyovou unií Sportovní centrum mládeže.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.