Přeskočit na obsah

Západní bránou povede nová ulice

23. února 2022
Nová ulice přímo skrz území Západní brány ve Starém Lískovci podpoří rozvoj v dané oblasti. Propojí ulici Jihlavskou s Vltavskou. Radní dnes schválili investiční záměr na její vybudování.

V nezastavěné oblasti Západní brány v Starém Lískovci město ve spolupráci se společností Dostupné bydlení České spořitelny, a. s. připravuje velkou bytovou výstavbu. „Zásadní výhodou dané oblasti je vybavenost její infrastruktury. K té bychom chtěli ještě přispět zbudováním páteřní ulice, která spojí Netroufalky s Vltavskou ulicí. Ta odlehčí komunikacím ve Starém Lískovci a zároveň umožní dopravní obslužnost při nové výstavbě. Nová komunikace by měla být 240 m dlouhá a bude samozřejmě splňovat veškerou skladbu moderní ulice s oboustranným parkovacím místem pro auta, pruhy pro cyklisty vedle chodníku a zeleným pásem se stromy, který zajistí stín a pohodlí chodcům,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nově vzniklá ulice bude rozdělovat lokalitu Západní brána a do budoucna umožní alternativní trasu z ulic Labská, Oderská, Dunajská a dalších na ulici Jihlavskou. Investiční záměr v předpokládané hodnotě 45 milionů korun včetně DPH bude zahrnovat i vybudování oddílné kanalizace a vodovodu pro budoucí připojení jednotlivých domů. Součástí výstavby bude také usazení sloupů veřejného osvětlení.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.