Základní škola Plovdivská navyšuje kapacitu

  • 17. června 2020
Více žáků bude moci nově přijímat od školního roku 2021/2022 Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská 8. Radní dnes vyhověli žádosti ředitele školy o navýšení celkového počtu dětí o 85.

„V současné době je maximální kapacita školy 360 žáků. Je nezbytné ji navýšit z důvodu velkého zájmu rodičů o tento způsob vzdělávání. Základní škola je spádová pro celé území Brna a navštěvuje ji mnoho dojíždějících ze vzdálenějších částí Brna, rovněž i žáci mimobrněnští,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Důvodem pro navýšení kapacity je také otevření dvou paralelních tříd v prvním ročníku, a to již pátým rokem, stejný vývoj lze očekávat i v příštím roce. Pro nově přijaté děti od 1. 9. 2021 by nebyla zajištěna dostatečná kapacita 60 žáků, pravděpodobně by tak škola nemohla otevřít 2 třídy a přijmout všechny spádové děti.

Waldorfská základní a mateřská škola si v duchu waldorfské pedagogiky klade za cíl vychovávat a vzdělávat děti a žáky ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti, rozvíjet jejich smysl pro odpovědnost za vlastní jednání, podporovat jejich tvořivost a motivovat je k soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností.  

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy