Zahraniční pracovní cesta tajemníka MMB P. Loutockého na mezinárodní konferenci zaměřenou na prevenc... - Tiskový servis

Zahraniční pracovní cesta tajemníka MMB P. Loutockého na mezinárodní konferenci zaměřenou na prevenc...

  • 21. listopadu 2016 00:00
  • Madrid (Španělsko)