Zahraniční pracovní cesta 1. náměstka primátorky P. Hladíka, zástupce partnerského města Brna, na os...

  • 08. října 2019 10:00
  • Lipsko (Německo)