Zahradnické středisko na Ústředním hřbitově poskytne kvalitní zázemí

  • 08. června 2022
Zahradnické středisko na Ústředním hřbitově v Brně poskytne kvalitnější zázemí pro zahradníky i jejich techniku. Vzniknout by mělo přímo v areálu pohřebiště. Radní dnes schválili zpracování investičního záměru na jeho vybudování.

Kapacita a prostory pro zahradníky na Ústředním hřbitově nedostačují aktuálním nárokům. Nové zázemí by mělo vzniknout na pozemcích p. č. 1820 a p. č. 1821, k. ú. Štýřice, které vlastní město a byly svěřeny do hospodaření Správě hřbitovů města Brna. 

„Zahradní středisko rozšíří prostor pro zahradníky a vznikne zde také adekvátní místo pro přípravu vazeb kytic a výsadeb rostlin v období celého roku. To dovolí rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb péče o hroby, kterou si již nyní můžou občané objednat. Jedná se například o celoroční či sezonní zálivku a ošetřování hrobových míst, sváteční výzdobu včetně výroční nebo o odborné tvarování dřevin a mnoho dalšího. Projekt zároveň spadá do plánu Správy hřbitovů města Brna postupně zlepšit stav všech spravovaných pohřebišť,“ přiblížil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.  

Financování stavby bude upřesněno po vyhotovení investičního záměru. Projektovou dokumentaci si již nechala zpracovat Správa hřbitovů města Brna. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy