Zahradní slavnost zahájí fungování Centra porodní asistence FN Brno

  • 29. září 2021
  • 2 minuty čtení
(zob) – První říjnový den se otevírá Centrum porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno. Pracoviště na Obilním trhu i v Bohunicích se bude věnovat přirozeným, tedy fyziologickým porodům a také před- a poporodní péči o ženu a dítě. Slavnostní otevření proběhne v parku na Obilním trhu formou zahradní slavnosti s bohatým programem a rozmanitými stánky.

Zahradní slavnost bude hlavně příležitostí setkat se – jak s personálem porodnice, tak i s novým konceptem, který v porodnicích startuje. Stánky se v parku otevírají již v pátek 1. října ve 14.00 h a samotná akce začíná v 15.00 h. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé, vystoupí Divadelní uskupení Jaromír s představením Robin Hood, zazpívá Kristýna Daňhelová, která je i ambasadorkou Centra porodní asistence, a o nejnovější životní zkušenosti se podělí herec a čerstvý otec Michal Isteník.

Ve stáncích, které budou umístěné různě v parku, se dozvíte více o práci porodních asistentek, studiu tohoto oboru a také výzkumu The Next Generation o růstu a vývoji dítěte, který vede CELSPAC. Pro děti je připravena výtvarná dílna a všichni se můžou těšit na stánky s občerstvením a pitím.

Centrum porodní asistence FN Brno je nová koncepce péče, ve které se o zdravou těhotnou a rodící ženu stará pouze porodní asistentka dle jasně stanovených pravidel. Cílem je vytvořit prostor pro spolupráci plný důvěry a porozumění. V rámci centra jsou již v provozu ambulance porodních asistentek, které mohou navštěvovat zdravé ženy od 37. týdne těhotenství. Porodnice rozšířila nabídku předporodních kurzů a individuálních konzultací, včetně individuální konzultace porodního plánu.

Přelomovou službou je doprovod těhotné ženy k porodu vybranou porodní asistentkou, která s ní spolupracuje před porodem a také i v poporodní péči. Tato péče je prozatím nadstandardní a není hrazena ze zdravotního pojištění.

Zároveň vznikl nadační fond Proni, který se zaměřuje na zlepšování komunikace mezi Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno a veřejností. Prostředky z fondu se budou investovat do vzdělávání porodních asistentek v odborných i měkkých dovednostech a zkvalitnění jejich pracovního prostředí. 

Veškeré informace najdete na www.porodnicebrno.cz

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít