Zahájení V. ročníku pedagogické konference „Učíme o Moravě“ – za účasti 1. náměstkyně primátora K. L...

  • 26. dubna 2016 10:00
  • Nová radnice, Sněmovní sál