Zahájení porady zástupců Ministerstva vnitra ČR s tajemníky obcí s rozšířenou působností – za účasti...

  • 13. září 2018 09:30
  • Brno