Zahájení Fóra tajemníků ČR – za účasti tajemníka MMB P. Loutockého

  • 14. června 2017 09:45
  • Hotel Santon, Brněnská přehrada