Zahájení Festivalu vzdělávání Brno 2016 – za účasti 1. náměstkyně primátora K. Liptákové - Tiskový servis

Zahájení Festivalu vzdělávání Brno 2016 – za účasti 1. náměstkyně primátora K. Liptákové

  • 20. května 2016 09:00
  • Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18