Přeskočit na obsah

Žádné sankce za pozdní uhrazení nájemného. Město se snaží podpořit svoje nájemníky-podnikatele zasažené covidem

31. března 2021
Už v polovině března vedení města deklarovalo, že počítá s kompenzacemi pro nájemníky nebytových prostorů, které v podnikání omezila vládní opatření. Protože s nastavením přesných parametrů čeká na kroky z úrovně státu, schválili zatím radní alespoň odklad splatnosti nájemného za první pololetí.

„Nájemníci se obraceli na jednotlivé odbory, se kterými mají uzavřené smlouvy. Tímto gestem chceme vyjádřit postoj za všechny. Ke kompenzacím vůči svým nájemníkům jsme připraveni, a jakmile bude jasně definovaná pomoc ze strany státu, přistoupíme k vytvoření komplexního materiálu s jejich pravidly,“ slíbila primátorka Markéta Vaňková.

„Jsme si vědomi nesmírně obtížné situace podnikatelů, kterých se dotkla opatření proti covidu. Město jim chce alespoň částečně pomoci a předejít krachům podniků a ukončení nájmů. O prominutí části nájemného bude město rozhodovat ve chvíli, kdy budou definitivně stanovena pravidla pomoci státu. Prozatím alespoň posuneme splatnost nájemného za první pololetí letošního roku, a to do 31. 7. 2021. Týká se to všech nájemců nebytových prostor, staveb či pozemků ve vlastnictví města Brna a zároveň nesvěřených městským částem, kterým byl zakázán nebo výrazně omezen provoz, tedy například zavřených prodejen nebo služeb, ale také gastropodniků, kterým bylo povoleno jen výdejové okénko,“ dodal náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.