Začínají výkupy pozemků potřebné pro stavbu protipovodňových opatření v Horních Heršpicích

  • 09. června 2021
Město začíná s výkupy pozemků v Horních Heršpicích, které jsou potřebné pro stavbu protipovodňových opatření. Rada města Brna dnes doporučila zastupitelům, aby schválili nabytí části pozemku p. č. 875/8 o výměře 1.406 m?, a to od společnosti Gahr Services.

„Stavba protipovodňových opatření je naprosto nezbytná pro další rozvoj města. Jedna z prioritních etap se nachází v Horních Heršpicích, konkrétně od lávky u sportovního areálu Komárov nad ulicí Sokolova po soutok s Leskavou. Pro realizaci projektu je potřeba vykoupit celý pás pozemků začínající u řeky Svratky a končící cca 4 m za patou navržené hráze. Tyto plochy se následně stanou součástí městské zeleně. Na dnešním zasedání jsme se zabývali nákupem části pozemku od soukromého subjektu, a to za 2,742 milionu Kč,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

U dalších potřebných pozemků probíhají jednání o jejich možném odkupu. Celkově je v letošním roce na výkupy pozemků v Brně vyčleněno 45 milionů Kč.

Více informací o etapě XXX (úsek Sokolova–Vomáčkova) najdete na webu Voda v Brně: https://voda.brno.cz/clanek/usek-sokolova-vomackova.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy