Přeskočit na obsah

Začíná výběr firmy, která postaví multifunkční halu u výstaviště. Souběžně se také řeší vypořádání pozemků

01. prosince 2021
Už to začalo. Rada města Brna dnes schválila zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby multifunkční haly u brněnského výstaviště. Současně souhlasila se způsobem majetkového vypořádání potřebných pozemků mezi městskými společnostmi. Pozemky přejdou z Veletrhů Brno na Brněnské komunikace a na Arenu Brno.

Příprava výstavby multifunkční haly u brněnského výstaviště, která pojme až 13 000 návštěvníků a umožní až 30 různých způsobů využití, vstupuje do další důležité fáze. Tou je zadávací řízení na zhotovitele stavby.

„Smlouva se zhotovitelem bude pokrývat nejen výstavbu samotné budovy haly, ale také vybudování parkovišť a komunikací nebo inženýrských sítí. Z tohoto důvodu zakázku zadávají společně město Brno a tři městské společnosti, tedy Brněnské komunikace, Arena Brno a Teplárny Brno. Předpokládaná hodnota je v zadávací dokumentaci stanovena v rozmezí 3,7 až 4 miliardy korun bez DPH,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Vzhledem k tomu, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, lze očekávat, že samotné zadávací řízení může, pokud nenastanou nějaké problémy, trvat přibližně 6 měsíců. Na samotnou stavbu pak bude mít vítězná firma 30 měsíců od předání staveniště.“

Zakázka se skládá z několika dílčích staveb, které budou hrazeny a nabývány do vlastnictví přímo městem nebo jednotlivými městskými společnostmi. Předmětem smlouvy není dodávka vnitřního vybavení.

Aby se zpřehlednily vlastnické vztahy v revitalizovaném území a aby bylo možné efektivně řídit výstavbu haly a související infrastruktury, Rada města Brna dnes také projednala a schválila kroky vedoucí ke změně vlastnictví pozemků v místě stavby. „Pozemky, na kterých bude stát multifunkční hala, koupí od Veletrhů Brno další městská společnost Arena Brno. Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Pozemky pro sousedící parkovací plochy a komunikace budou převedeny z majetku BVV, odkud se takzvaně odštěpí, do vlastnictví Brněnských komunikací,“ řekl radní pro dopravu a člen představenstev městských společností Petr Kratochvíl.

Rozhodnutí o výstavbě multifunkční haly u brněnského výstaviště padlo 20. února 2019. Za 850 dní, 19. června 2021, získala stavba územní rozhodnutí a stavební povolení. Aktuálně na místě budoucí arény probíhají demoliční práce a je hotová projektová dokumentace pro provedení stavby. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic se připravuje výstavba Velkého městského okruhu Bauerova a Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu. Halu projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.