Zábrdovická a Zábrdovický most: nejprve je potřeba zprovoznit provizorní sítě - Tiskový servis

Zábrdovická a Zábrdovický most: nejprve je potřeba zprovoznit provizorní sítě

  • 24. října 2018
  • 3 minuty čtení

(rek) - Celková rekonstrukce téměř půl kilometru dlouhého úseku Zábrdovické ulice začala. Součástí prací je i rekonstrukce mostu a všech sítí, které jsou jím vedeny. Největší díl práce ale stavaři odvedou v přilehlé části ulice.

Rekonstrukce Zábrdovického mostu ze 40. let minulého století je nutná především kvůli jeho technickému stavu. Po skončení oprav bude navíc most sloužit jako objízdná trasa při stavbě VMO Tomkovo náměstí, je tedy nutné, aby v té době byl již opravený.

Hned v pondělí z rekonstruovaného úseku zmizelo trakční vedení pro tramvaje a trolejbusy. Po něm následuje demontáž tramvajových kolejí, demontují se koleje, panely a pražce, v úseku od křižovatky s ulicí Cejl po Zábrdovický most. „Naši pracovníci v pondělí demontovali tramvajové a trolejbusové trakční vedení. Další práce už na místě zajišťuje zhotovitelská firma,“ informoval provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Poté je třeba zprovoznit provizorní inženýrské sítě, aby se rekonstrukce půl kilometru dlouhého úseku ulice nedotkla negativně jejích obyvatel: od pondělí 28.10 se začne pracovat na provizorním propojení vodovodu a parovodu a jeho napojení na odběrná místa.

Přes most mohou stále chodit pěší, jeho oprava začne až v dubnu. Na to, že se na něm ještě pracovat nezačalo, si lidé často stěžují. Důvodem k pozdějšímu zahájení prací je ale fakt, že most slouží jako jedna z obslužných cest i pro stavebníky, kteří pracují dále v ulici.

„To je nutné proto, aby se mohlo demontovat staré plynovodní, vodovodní a parovodní potrubí a začít s výstavbou nových. Do konce roku 2018 se bude pracovat na výstavbě výše uvedených sítích společně se společností EON, která bude provádět přeložku vysokého napětí z mostu na vedlejší energolávku. Jelikož je navržená (i stávající) kanalizační síť pod hladinou spodní vody, bude se během listopadu a prosince pracovat na zabezpečení budoucí stavební rýhy pro kanalizaci,“ říká stavbyvedoucí za firmu FIRESTA Fišer Miloš Raab.

V úseku Cejl – Zábrdovický most se bude v nadcházejících týdnech provádět trysková injektáž základové spáry výkopu kanalizace a od mostu do ulice Zábrdovická budou probíhat práce na vrtech pro čerpání spodních vod. Z těchto důvodů se začne s výstavbou kanalizace až na začátku roku 2019, jakmile dovolí klimatické podmínky.

„Práce na mostě začnou 1.4.2019, po skončení prací na inženýrských sítích. Dokončení mostu je plánováno na konec září 2019. Po celou dobu stavby bude umožněn průchod přes staveniště. Po uzavření mostu bude sloužit pro chodce nová lávka zbudovaná Teplárnami Brno vedle stávajícího mostu. Nasazení kapacit a pracovní doba bude odpovídat daným pracím, klimatickým podmínkám a harmonogramu stavby,“ dodal Miloš Raab.

Další články z rubriky