Přeskočit na obsah

Za pouhých 45 dní jsou potvrzeny technické parametry horkovodu z Dukovan do Brna. Začínají také jednání se samosprávami kvůli výkupům pozemků

04. srpna 2022

Od podpisu memoranda o spolupráci na přípravě projektu horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna uplynulo pouhých 45 dní. Přesto už dnes zástupci města Brna, městské společnosti Teplárny Brno a ČEZ přímo v Dukovanech konstatovali, že na technických parametrech projektu panuje vzájemná shoda. Proběhl také první kontakt se samosprávou kvůli výkupům potřebných pozemků.

„Chtěla jsem se přímo na místě, tedy v Dukovanech, potkat se zástupci řešitelských týmů ČEZ a tepláren, seznámit se s výsledky jejich dosavadní práce a využít i nabídky kratší exkurze po jaderné elektrárně. Za ten měsíc a půl od podpisu memoranda už vidíme první hmatatelný výsledek, a to že jsou potvrzeny technické parametry horkovodu,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V memorandu je uvedeno, že výstupy pro rozhodnutí, jestli a za jakých podmínek má vybudování horkovodu proběhnout, mají být k dispozici do konce roku. Podle rychlosti, s jakou práce na analýzách postupují, předpokládám, že už v září bychom měli znát úvodní ekonomické parametry projektu, které jsou jednou z klíčových oblastí ovlivňujících realizovatelnost záměru, možnosti čerpání dotací a mít navržené možnosti investorského modelu výstavby. Následovat by pak měla příprava příslušných dokumentů a jejich projednání v orgánech obou akciových společností.“

Primátorka Markéta Vaňková také připomněla, že souběžně kontinuálně probíhají jednání s ministerstvy průmyslu a obchodu, financí a životního prostředí, ale i s Evropskou investiční bankou a řeší se možnosti financování výstavby.

Zdrojem tepla při spouštění horkovodu by podle předpokladu byly současné čtyři dukovanské bloky. Celý záměr výstavby horkovodu vnímáme také z pohledu výstavby nového zdroje, který by měl být budoucím potenciálním zdrojem tepla. Realizovatelnost projektu, jeho podoba nebo způsob a případné místo napojení vyplyne z právě probíhajících analýz,“ uvedl Petr Závodský, generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II.

„Horkovodní potrubí z Dukovan do Brna bude dlouhé 42 kilometrů a povede z velké části pod zemí mimo komunikace a zastavěnou oblast. Oběh vody budou zajišťovat čerpací stanice na obou koncových bodech, ale také po trase. S napojením na městskou horkovodní soustavu se počítá v čerpací stanici v Bosonohách. Položení potrubí na trase by nemělo být příliš technologicky náročné. Vodní toky bude třeba překonat mostními konstrukcemi, ve vyvýšeném terénu na některých místech vzniknou tunely. Do Brna by měly proudit dva miliony gigajoulů tepla ročně,“ doplnila informace primátorka Markéta Vaňková.

V Brně, které by už v době dokončení napáječe mělo být z parovodů plně přepojeno na horkovody, pak bude pro připojení soustavy centrálního zásobování teplem mimo jiné nutné připravit napojovací body pro zaústění obchvatných větví, posílit čerpací stanice ve zdrojích a zřídit centrální dispečink. Zajištění propojení tepelného napáječe se stávajícím systémem tepelného zásobování je plánováno takzvanou podkovou, což je páteřní trasa vedoucí z Bosonoh na jih k Bohunicím a na sever do Bystrce a dále na Královo Pole. Pokud to výpočty potvrdí, bude nutné zřejmě i vybudování další čerpací stanice. Dukovanské teplo umožní také v připojených městských částech odstavení centrálních plynových kotelen a jejich částečné nahrazení výměníkovými stanicemi. Ty budou potřebovat výrazně méně prostoru a uvolněné místo ve stávajících objektech centrálních plynových kotelen bude moci být využito například pro občanskou vybavenost, služby a obchod.  Všechny nové developerské záměry, ale také stávající objekty, které nejsou zásobovány teplárnami, pak v městských částech napojených na horkovod rovněž dostanou možnost napojení na bezemisní teplo.

„Teplárny Brno jsou v posledních měsících aktivně zapojeny do řešení energetické krize ve vztahu k zajištění základní lidské potřeby, a to tepla. Z vývoje této krize je zcela evidentní potřeba zajistit diverzifikaci palivové základny pro výrobu tepla a eliminovat tak možné ohrožení jeho dodávek. Teplo z Dukovan by pak v energetickém mixu tepláren pokrylo 50% potřebu tepla v Brně. A zdůrazňuji také významný pozitivní dopad na snížení emisního zatížení, a to zejména v městských částech, kde by se odstavily plynové kotelny a nahradily se výměníkovými stanicemi napojenými na CZT,“ vysvětlil generální ředitel Tepláren Petr Fajmon.

Brněnské teplárny také zahájí jednání se starosty, přes jejichž města a obce horkovod povede. První jednání proběhlo dnes odpoledne v Oslavanech „Definitivní rozhodnutí o trase vítám, umožní nám to totiž efektivněji plánovat rozvoj obce. A také se nám naskytne možnost se na horkovod připojit. Samozřejmě počítáme s tím, že teplárnám, a tedy i městu Brnu pomůžeme s jednáními o výkupu s vlastníky dotčených pozemků,“ konstatoval starosta Oslavan Vít Aldorf. Na jeho slova zareagovala primátorka Markéta Vaňková: „Plánovaná trasa vede přes více než 2 500 parcel, z nichž navíc některé mají více vlastníků. Pomoc představitelů samospráv tedy velmi vítám.“

Systém zásobování tepelnou energií provozovaný teplárnami zajišťuje v Brně dodávky tepla pro více než 100 000 domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů. Primárním palivem městské společnosti Teplárny Brno je téměř výhradně zemní plyn. Ten má být v energetickém mixu nahrazen právě teplem z Dukovan, ale také dalšími zdroji. Kotel na dřevní štěpku by měl teplo do centrálního systému zásobování dodávat už od sezony 2023/24. V roce 2025 by také mělo dojít ke spuštění linky na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

Vybudování horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna již dříve u příležitosti podpisu memoranda o spolupráci mezi ČEZ a Teplárnami Brno podpořil i premiér Petr Fiala.

Fotogalerii z návštěvy Jaderné elektrárny Dukovany najdete zde.

Jiří Bezděk
tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany
tel.: 561 104 892
e-mail: jiri.bezdek01@cez.cz

Renata Diatková
vedoucí odboru generálního ředitele Teplárny Brno, a.s.
tel.: 724 430 587 
e-mail: diatkova@teplarny.cz
 

Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí Magistrátu města Brna
tel.: 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz
 

 

 

 

Nejnovější tiskové zprávy

K budoucnosti likusáků na Kraví hoře se vyjádří veřejnost, město v září vyhlásí anketu

Zbourat, nebo rekonstruovat? Osud likusových domků na Kraví hoře je nejistý. Město je chce kvůli špatnému stavebně-technickému stavu zbourat, proti jsou nájemníci zvláště z řad muzikantů, architektů a výtvarníků, kteří zde mají pronajaté zkušebny a ateliéry. Město chce k rozhodovacímu procesu přizvat občany. Po celé září bude spuštěná anketa, kde budou moci vyjádřit svůj názor.

Moderní, přehledný, graficky minimalistický, bezpečný a přístupný – Brno má nový web. Funguje na platformě, kterou mohou využít i městské části a organizace

Po 13 letech má město Brno nový web. Splňuje všechny požadavky na kybernetickou bezpečnost a přístupnost. Klade důraz na dostupnost nejčastěji hledaných informací, které najdou uživatelé hned na homepage, je maximálně přehledný a graficky minimalistický. Na stejné platformě mohou běžet i miniweby různých projektů, webové stránky městských částí, ale i příspěvkových organizací nebo obchodních společností města.

Dobrovolní hasiči dostanou nové stříkačky. Město jim na ně také přidá

Město Brno podporuje dobrovolné hasiče a chce v tom pokračovat. Rádo by pro ně získalo peníze na novou techniku a počítá s tím, že jim také přispěje. Radní proto dnes souhlasili s podáním žádostí o dotaci za městské části Chrlice, Komín, Brno-sever, Žebětín a Židenice na nákup nových cisternových automobilových stříkaček.

Zhotovitel projektové dokumentace byl vybrán, rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Kšírově by mohla začít za necelé dva roky

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu čeká ve dvou etapách ulice Kšírova, Jeníčkova a Pěšina. Práce by měly začít v roce 2024. Aby se termín zahájení stihl, schválili dnes brněnští radní výběr dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru. Dokumentaci nutnou pro územní rozhodnutí a stavební povolení vytvoří firma Aquatis za nabídkovou cenu 5,4 milionu korun bez DPH.