Přeskočit na obsah

Workshopy a kinopříběhy umožní žákům prožít zlomové okamžiky 20. století

02. prosince 2020
Čím prošli českoslovenští váleční veteráni? Co prožívaly německé děti při poválečném odsunu z Československa? Jak vnímali sametovou revoluci vítězové a jak poražení? Na tyto a mnohé další otázky týkající se dramatických dějin 20. století chce brněnským školákům pomoci najít odpověď společnost Post Bellum. Brněnští radní dnes vzali na vědomí nabídku vzdělávacích aktivit této společnosti a doporučili zastupitelstvu schválit pro ni individuální dotaci ve výši 100 tisíc korun na vzdělávací workshopy a kinopříběhy pro základní školy.

Společnost Post Bellum připravila pro žáky základních škol a jejich pedagogy 12 zážitkových workshopů a čtyři kinopříběhy. Workshopy trvající od jedné do čtyř hodin, což je ovlivněno jejich formou a věkem dětí, se mimo jiné věnují proměně vztahů mezi Čechy a Němci v nově vzniklém československém státě, osudu skautů za protektorátu, životu na vesnici po únorovém převratu 1948, osudům obyvatel jednoho činžovního domu v době pražského jara 1968 či obecně lidským právům a fungování zastupitelské demokracie. Kinopříběhy, tedy lektory komentovaná krátká videa zachycující vzpomínky pamětníků – válečných veteránů, účastníků listopadu 1989, německých dětí odsunutých z poválečného Československa či obyvatel našeho pohraničí po vysídlení německého obyvatelstva –, jsou nabízeny v prezenční i on-line variantě.

„Říká se, že dějiny píšou vítězové. A podle toho pak může zůstat mnoho věcí zkresleno a zamlčeno, zvláště mladé generaci, která danou dobu nezažila. Oceňuji proto přístup společnosti Post Bellum, která zaznamenává vzpomínky pamětníků na portálu Paměť národa a dále s nimi pracuje. Výsledkem jsou workshopy využívající prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a komentované kinopříběhy podněcující zvídavost. Žáci se tak mohou vcítit do životních situací a dilemat lidí, kteří zlomové okamžiky 20. století osobně prožili, ať už na straně vítězů, či poražených. Seznámí se tak s historickými reáliemi a událostmi minulého století a hlavně jsou vedeni k tomu, aby se nad jejich příčinami a důsledky hlouběji zamysleli. To je určitě dobrá průprava k tomu, aby porozuměli složitostem současného světa a nepodléhali jednoduchým a líbivým řešením, která jim nabízejí populisté a tvůrci fake news. Takoví poučení občané pozitivně ovlivňují i život svého města. Myslím, že stotisícová dotace pro Post Bellum se nám mnohonásobně vrátí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Koronavirová krize nepříznivě zasáhla také do činnosti společnosti Post Bellum. Protiepidemická vládní opatření například snížila počet škol zapojených do projektu Příběhy našich sousedů, pozdržela ukončení již probíhajících projektů a podobně. To přineslo ztráty produkčních, provozních i mzdových nákladů. Dotace společnosti umožní do konce roku realizovat minimálně 4–5 on-line workshopů a 12–14 kinopříběhů a nabídnout je školám zdarma. V současné situaci to může pedagogům velmi ulehčit práci a žákům zpestřit výuku,“ dodal radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Účelová neinvestiční dotace společnosti Post Bellum ve výši 100 tisíc korun na vzdělávací workshopy pro základní školy, jejichž realizace je možná v prezenční i on-line variantě, byla navržena z rozpočtu města Brna pro rok 2020.

O činnosti a projektech společnosti Post Bellum lze získat informace na www.postbellum.cz/co-delame.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.