Workshopy a kinopříběhy umožní žákům prožít zlomové okamžiky 20. století - Tiskový servis

Workshopy a kinopříběhy umožní žákům prožít zlomové okamžiky 20. století

  • 02. prosince 2020
  • 3 minuty čtení

Čím prošli českoslovenští váleční veteráni? Co prožívaly německé děti při poválečném odsunu z Československa? Jak vnímali sametovou revoluci vítězové a jak poražení? Na tyto a mnohé další otázky týkající se dramatických dějin 20. století chce brněnským školákům pomoci najít odpověď společnost Post Bellum. Brněnští radní dnes vzali na vědomí nabídku vzdělávacích aktivit této společnosti a doporučili zastupitelstvu schválit pro ni individuální dotaci ve výši 100 tisíc korun na vzdělávací workshopy a kinopříběhy pro základní školy.

Společnost Post Bellum připravila pro žáky základních škol a jejich pedagogy 12 zážitkových workshopů a čtyři kinopříběhy. Workshopy trvající od jedné do čtyř hodin, což je ovlivněno jejich formou a věkem dětí, se mimo jiné věnují proměně vztahů mezi Čechy a Němci v nově vzniklém československém státě, osudu skautů za protektorátu, životu na vesnici po únorovém převratu 1948, osudům obyvatel jednoho činžovního domu v době pražského jara 1968 či obecně lidským právům a fungování zastupitelské demokracie. Kinopříběhy, tedy lektory komentovaná krátká videa zachycující vzpomínky pamětníků – válečných veteránů, účastníků listopadu 1989, německých dětí odsunutých z poválečného Československa či obyvatel našeho pohraničí po vysídlení německého obyvatelstva –, jsou nabízeny v prezenční i on-line variantě.

„Říká se, že dějiny píšou vítězové. A podle toho pak může zůstat mnoho věcí zkresleno a zamlčeno, zvláště mladé generaci, která danou dobu nezažila. Oceňuji proto přístup společnosti Post Bellum, která zaznamenává vzpomínky pamětníků na portálu Paměť národa a dále s nimi pracuje. Výsledkem jsou workshopy využívající prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a komentované kinopříběhy podněcující zvídavost. Žáci se tak mohou vcítit do životních situací a dilemat lidí, kteří zlomové okamžiky 20. století osobně prožili, ať už na straně vítězů, či poražených. Seznámí se tak s historickými reáliemi a událostmi minulého století a hlavně jsou vedeni k tomu, aby se nad jejich příčinami a důsledky hlouběji zamysleli. To je určitě dobrá průprava k tomu, aby porozuměli složitostem současného světa a nepodléhali jednoduchým a líbivým řešením, která jim nabízejí populisté a tvůrci fake news. Takoví poučení občané pozitivně ovlivňují i život svého města. Myslím, že stotisícová dotace pro Post Bellum se nám mnohonásobně vrátí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Koronavirová krize nepříznivě zasáhla také do činnosti společnosti Post Bellum. Protiepidemická vládní opatření například snížila počet škol zapojených do projektu Příběhy našich sousedů, pozdržela ukončení již probíhajících projektů a podobně. To přineslo ztráty produkčních, provozních i mzdových nákladů. Dotace společnosti umožní do konce roku realizovat minimálně 4–5 on-line workshopů a 12–14 kinopříběhů a nabídnout je školám zdarma. V současné situaci to může pedagogům velmi ulehčit práci a žákům zpestřit výuku,“ dodal radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Účelová neinvestiční dotace společnosti Post Bellum ve výši 100 tisíc korun na vzdělávací workshopy pro základní školy, jejichž realizace je možná v prezenční i on-line variantě, byla navržena z rozpočtu města Brna pro rok 2020.

O činnosti a projektech společnosti Post Bellum lze získat informace na www.postbellum.cz/co-delame.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky