Workshop „Vize 2050 – setkání vnitřního městského ekosystému“ – za účasti náměstka primátora J. Kace...

  • 03. května 2017 13:00
  • Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Mozartův sál